Inleidende colleges

Algemene inleiding

Een inleiding op taalgericht vakonderwijs door Maaike Hajer. Sinds 1993 is zij werkzaam bij Hogeschool Utrecht; sinds 2002 als lector. Daarnaast is zij hoogleraar aan de Universiteit Malmö (Zweden). Zij bespreekt in vier delen waarom aandacht voor taal in verschillende vaklessen noodzakelijk is en volgens welke principes je onderwijs taalgericht kunt maken.

 

A. Het wat en waarom van taalgericht vakonderwijs (19 min)

B. Waarom interactie zo belangrijk is (12 min)

C. Taalgerichte vaklessen plannen in stappen (19 min)

D. Schooltaal ontwikkelen binnen taalbeleid (9 min)