Feedback geven in gespreken

Omschrijving De leraar geeft een reactie op mondelinge taaluitingen van leerlingen.
Toelichting Feedback op mondeling taalgebruik kan zowel op de inhoud als op de vorm gericht zijn. Het is goed de feedback in eerste instantie te richten op de inhoud. Voor de taalontwikkeling is feedback op de vorm ook cruciaal, want de formuleervaardigheden van de leerlingen worden daardoor vergroot. Bij het verbeteren van de vorm kan de leraar de foute uiting in een correcte vorm herhalen. Bijvoorbeeld:

Leraar: Hoe weet je dat?

Leerling: Nou, je adem gaat harder.

Leraar: Ja, je ademt sneller.

Een ander voorbeeld is expansie: uitbreiding van wat de leerling zegt, bijvoorbeeld:

Leraar: Wat doe je als de batterijen op zijn?

Leerling: Nieuwe instoppen.

Leraar: oké, dan stop je nieuwe batterijen in het apparaat.

Feedback kan beoordelend of beschrijvend zijn en in meer of mindere mate expliciet.

De leraar geeft feedback op mondelinge uitingen aan de hand van transparante criteria voor proces en product. De leerlingen kunnen hiermee hun luister- en spreekvaardigheid verbeteren. De feedback is vragend en niet beoordelend, is concreet en vaak ik-gericht: “Ik begrijp niet wat je bedoelt met …” i.p.v. “Je praat onzin”. Hij doet daarmee ook voor, hoe leerlingen elkaar feedback kunnen geven.

Zie ook feedback geven en verwerken (leerling); feedback geven op teksten
Praktijkvoorbeelden Begripsontwikkeling:

Mondelinge activiteiten: