Gespreksoorten (genres)

Omschrijving In het onderwijs spelen gesprekken om nieuwe vakinhouden te verwerven een belangrijke rol.
Toelichting In het onderwijs worden diverse gesprekssoorten (genres) gebruikt, die ieder eigen kenmerken hebben. Voorbeelden zijn:

–   Het onderwijsleergesprek: de leraar voert een gesprek met de klas, gericht op het overdragen van kennis, waarbij voorkennis en ervaringen van leerlingen worden ingebracht;

–   Een individueel gesprek tussen docent en leerling; dat gesprek kan zowel over vakinhoud gaan; als over het leren van de leerling of over relationele aspecten;

–   Een discussie, gericht op het samen verkennen van een onderwerp

–   Een discussie, gericht op het uiten van meningen over een probleem, zo mogelijk leidend tot probleemverheldering of consensus over een aanpak ervan;

–   Een interview met bijvoorbeeld een medeleerling of een deskundige;

–   Groepsgesprekken waarin leerlingen samenwerken aan een opdracht;

–   Een vraag- en antwoordgesprek na afloop van een voordracht (door een leerling)

–   Het houden van een presentatie als een spreekbeurt.

In al deze voorbeelden is er sprake van een gesprek, van uitwisseling van informatie, ervaringen, meningen.

Zie ook sprekenbetekenisonderhandelingdenkrelaties