Samenwerkend leren

Omschrijving De leraar organiseert zijn onderwijs zo dat leerlingen op verschillende manieren kunnen samenwerken.
Toelichting Vanuit het perspectief van taalproductie, betekenisonderhandeling en leren door taal is het van belang dat leerlingen veel met elkaar samenwerken. Ze moeten overleggen, dingen aan elkaar uitleggen, verwachtingen formuleren, conclusies trekken etc. Er zijn verschillende werkvormen voor samenwerkend leren, zoals groepsgesprek, stam- en expertgroep, werken in duo’s.

Voorwaarden voor succesvol samenwerkend leren in de klas zijn:

positieve wederzijdse afhankelijkheid: de opdracht is zo geformuleerd dat leerlingen elkaar nodig hebben voor het ene goed resultaat

individuele aanspreekbaarheid: ieder groepslid is aanspreekbaar op de eigen inbreng in de groep en op het gehele groepsresultaat

directe interactie: de inhoud van de opdracht nodigt uit tot samenwerking en de opstelling is bevorderlijk voor die interactie

sociale vaardigheden: de voor de samenwerking noodzakelijke vaardigheden worden expliciet aangeleerd en geëvalueerd

aandacht voor groepsprocessen: een samenwerkingsopdracht wordt regelmatig gevolgd door een nabespreking, zowel over de inhoud als over het proces van samenwerking (Ebbens 1997)

Zie ook cognitieve taalfuncties; betekenisonderhandeling; 
Praktijkvoorbeeld  Begripsontwikkeling: