4

Theorie

Op de volgende pagina's vind je theorie taal-ontwikkelend lesgeven. Die theorie is beschreven aan de hand van een set geordende begrippen en concepten. In de opdrachten bij de praktijkvoorbeelden wordt steeds naar deze begrippen verwezen. Het gaat om: a) algemene begrippen en begrippen over b) begripsontwikkeling, c) mondelinge activiteiten en d) schriftelijke activiteiten