Theorie Algemeen

Mondelinge en schriftelijke activiteiten

Omschrijving De samenhang tussen de domeinen mondelinge en schriftelijke activiteiten; het benutten van de onderlinge verbanden om de taalvaardigheid in deze domeinen te versterken.
Toelichting Mondelinge en schriftelijke activiteiten kunnen elkaar op verschillende manieren ondersteunen.
Bij mondelinge presentaties kan de spreker steun hebben aan een vooraf opgesteld spiekbriefje, of aan een presentatie die ondersteund wordt door tekstdia’s.
Andersom kan een schrijfproduct van een leerling (artikel, werkstuk, betoog) besproken worden door de leerlingen onderling. De schrijver ontvangt zo feedback op zijn product waardoor niet alleen het product beter wordt, maar de schrijver op den duur ook een betere schrijver zal worden.
Zie ook feedback geven en verwerken in teksten; stappenplan schrijven; schrijven; spreken