Bijdrage aan cursus voor burgemeesters

IMG-20160414-WA0026Op 14 april 2016 leverden onderzoekers vanuit The Next Level een bijdrage aan een Cursus voor Burgemeesters. Onder begeleiding van Wouter Jong (Nederlands Genootschap van Burgemeesters)  krijgen burgemeesters actuele lessen en inzichten rondom crisiscommunicatie, onder de titel ‘Van kleine gebeurtenissen tot grote incidenten‘. Crises zijn het moment waarop de burgemeester centraal staat als boegbeeld van de lokale samenleving. Er wordt ingezoomd op crisiservaringen uit het land en de afwegingen die  burgemeesters maakten na grote en kleine incidenten.

Naast het bespreken van diverse crises tijdens deze cursus werd ook stilgestaan bij twee grotere analyses:

  • De rol van burgemeesters bij MH17
  • De geruchtenvorming tijdens de gijzeling bij de NOS in januari 2014

Onderzoekers vanuit The Next Level (Annette Klarenbeek, Jan Eberg, en Petra Sneijder) gaven in het middagprogramma een tussenstand van de onderzoeksresultaten en gingen in op de relevantie voor de burgemeesters in de rol als ‘geadviseerde’. Onderzoekers geven op interactieve wijze inzichten rondom context-en discoursanalyse van een aantal crisiscases uit het onderzoek en het leren binnen/tussen coalities. Met de deelnemende burgemeesters werden de onderzoeksresultaten aan de burgemeesterspraktijk gespiegeld.

Praktisch:
Duur: 1 dag (twee dagdelen)
Begeleiding: Wouter Jong (NGB) met bijdragen van lectoren/onderzoekers Hogeschool Utrecht
Aantal deelnemers: 12 à 30 burgemeesters
Datum: 14 april 2016 (10.00-16.30 uur)

Meer informatie is te vinden via de opleidingsgids voor burgemeesters en burgemeesters.nl.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.