Digitale leeromgeving

  • Wat is een digitale leeromgeving (DLO)?

Alle applicaties, systemen, software en apps die je gebruikt in het onderwijs noemen we de DLO. Zoals op de campus klaslokalen, studiepleinen, smartboards en koffiemachines nodig zijn, zijn er in de digitale leeromgeving ook allerlei tools nodig. Een paar voorbeelden van tools die we nu gebruiken zijn bijvoorbeeld HUbl, Sharepoint, digitale toetsen en Questionmark.

  • Wat heb ik als docent aan de DLO?

Het programma DLO van de toekomst moet er voor zorgen dat je als docent nog beter onderwijs kunt geven en tijd kan besparen. Dit doen we door processen te ondersteunen, te harmoniseren en te digitaliseren. Dit kunnen basale hulpmiddelen zijn als email en de plagiaatchecker maar ook een leerrouteplanner of specifieke app. Sommige systemen helpen in de basis en andere ondersteunen de realisatie van de onderwijsvisie. 

  • Visie programma

De wereld om ons heen verandert snel en continu. Beroepen die nu bestaan, bestonden 10 jaar geleden niet. En ook over 10 jaar ziet het beroepenveld er anders uit dan nu. Deze veranderingen vragen om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Van ons als Hogeschool Utrecht, maar ook van de studenten die wij opleiden. Enkele jaren geleden is het programma Onderwijsinnovatie gestart om opleidingen te helpen bij het vernieuwen van hun curriculum. Er is een Onderwijsvisie opgesteld waarbinnen 14 ontwerpdimensies zijn opgenomen die richting en ruimte geven aan innovatie. Met de HU-didactiek en de vraag om gepersonaliseerd onderwijs, is er een digitale leeromgeving nodig die docenten en studenten volgt. Zodat zij de ruimte krijgen om te vernieuwen, te innoveren en te studeren op maat.

Meer informatie

Alle informatie over de Digitale leeromgeving vind je op de site Digitale HU. Je vindt daar de meest actuele informatie van het programma, een blog, agenda en contactgegevens. We raden je zeker aan om hier een kijkje te nemen.

Hieronder kun je ook in de video zien waar de digitale leeromgeving voor staat.