Test je HU kennis

De voorzitter van het College van Bestuur is Jan Bogerd. Daarnaast maken Anton Franken en Tineke Zweed deel uit van het CvB

Conform het sociaal jaarverslag van 2018 werken er 3329 medewerkers bij de HU en lopen er 35.000 studenten rond.

De Hogeschoolraad (HSR) ​is de centrale medezeggenschapsraad van Hogeschool Utrecht. De raad bestaat uit tien studenten en tien medewerkers. Iedere twee jaar worden de leden gekozen door alle studenten en medewerkers.

De raad heeft instemmingsrecht op hogeschoolbrede beleidsplannen en regelingen, zoals het strategisch plan, de onderwijs- en examenregeling, de begroting en het huisvestingsbeleid. Daarnaast kan de raad voorstellen doen en standpunten kenbaar maken ten aanzien van actuele onderwerpen die hogeschoolbreed spelen.

Indien je telefoon of laptop stuk zijn kun je hiervoor terecht bij de Centrale Service Desk.

In 2019 worden de nettosalarissen overgemaakt op:

 • 25 januari
 • 25 februari
 • 25 maart
 • 25 april (inclusief salarisverhoging van 2,4%)
 • 24 mei  (incl. vakantiegeld)
 • 25 juni (inclusief eenmalige uitkering volgens CAO afspraken)
 • 25 juli
 • 23 augustus
 • 25 september
 • 25 oktober
 • 25 november
 • 20 december (incl. eindejaarsuitkering)

Er zijn twee manieren om een vergaderruimte te reserveren:

 1. Bepaal in outlook de dag en het tijdstip waarop je een ruimte nodig hebt. Klik op deelnemers uitnodigen en aan de rechterkant verschijnt een zoekscherm waar je beschikbare ruimten kunt vinden per locatie.
 2. Ga naar de pagina www.ruimtereserveren.hu.nl toe en reserveer daar je ruimte. Via deze zoekfunctie is het enkel mogelijk om twee weken van te voren een beschikbare ruimte te reserveren.

Jan Bogerd is in de periode van augustus 1988 tot en met augustus 1995 docent geweest binnen het mbo en het hbo. Daarna bekleedde hij posities als vakgroepvoorzitter, hoofd onderwijs en afdelingsdirecteur binnen verschillende faculteiten van Hogeschool. Jan Bogerd geeft nog altijd met regelmaat colleges.

Het indienen van de meeste declaraties gebeurt digitaal via Medewerker Self Service (Youforce) via het tabblad “Declareren onkosten”.

Zorg ervoor dat je altijd kan inloggen op de HU, als je je wachtwoord vergeten bent, door je eenmalig te registreren.