Lees over plannen lectoraat Beroepsonderwijs vierde termijn

Lees over plannen lectoraat Beroepsonderwijs vierde termijn

De kern van de strategie en doelen voor de vierde termijn van het lectoraat Beroepsonderwijs is een focus op leren en leren verder brengen. Het leren gaat in de richting van beroepsuitoefening in complexe en dynamische praktijken. In deze beroepspraktijken spelen complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, digitalisering, de inclusieve samenleving en op een positieve manier omgaan met gezondheid. De professionals die we opleiden in het mbo en hbo werken aan deze complexe maatschappelijke vraagstukken. Het verder brengen van het...

Collega Sue Ashley gepromoveerd!

Collega Sue Ashley gepromoveerd!

Op 10 juli 2020 om 12.45 uur verdedigde Sue Ashley haar proefschrift International Business Matters, Investigating Conceptual Understanding as Knowledge Synthesis Among Students in Higher Professional Education in het Academiegebouw te Utrecht. Voorafgaand aan haar promotie gaf Sue een interview over haar proefschrift:...

Lectoraat Beroepsonderwijs met vier jaar verlengd!

Lectoraat Beroepsonderwijs met vier jaar verlengd!

Goed nieuws! Per 1 juli 2020 is het lectoraat Beroepsonderwijs met vier jaar verlengd! ‘We willen ontwikkelde kennis meer en beter integreren en laten doorwerken in de praktijk.’ Het beroepsonderwijs is volgens lectoren Elly de Bruijn en Ilya Zitter nog altijd...

Bijdrage Patricia Brouwer aan Canon Beroepsonderwijs

Bijdrage Patricia Brouwer aan Canon Beroepsonderwijs

Patricia Brouwer (Lectoraat Beroepsonderwijs) heeft samen met Rozemarijn van Toly (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Wouter Schenke (Kohnstamm Instituut) een bijdrage geleverd aan de Canon Beroepsonderwijs, een initiatief van ecbo (Experticentrum Beroepsonderwijs). De bijdrage gaat over Professionele Leergemeenschappen. Goed onderwijs staat...

Derde artikel in serie Onderwijs op afstand: “De discussie over toetsing vind ik grote winst”

Derde artikel in serie Onderwijs op afstand: “De discussie over toetsing vind ik grote winst”

Liesbeth Baartman (lectoraat Beroepsonderwijs) is geïnterviewd door het platform HU Ontwikkelt. In het derde artikel van het drieluik over vraagstukken die de coronacrisis met zich meebrengt als het gaat onderwijs op afstand, staat toetsing centraal. De urgentie om integraal naar het...

Artikel over samenwerken aan onderwijskwaliteit in tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling

Artikel over samenwerken aan onderwijskwaliteit in tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling

Voor het tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling schreef Patricia Brouwer (lectoraat Beroepsonderwijs) met haar collega's Janet Doppenberg (HvA) en Carlos van Kan (HAN) een artikel over samenwerken aan onderwijskwaliteit. Samenwerken aan onderwijskwaliteit: inzicht in succesfactoren. Of het nu in de zorg, het onderwijs of de dienstverlening is, steeds vaker werkt men in teams. Van de mensen in deze teams wordt verwacht dat zij samenwerken aan kwaliteitsverbetering van hun werk. Maar wat hebben teams daartoe nodig? In dit artikel spitsen we deze vraag...

Onderwijs is interactie – Artikel op Didactief n.a.v. afgelaste ORD2020

Onderwijs is interactie – Artikel op Didactief n.a.v. afgelaste ORD2020

Liesbeth Baartman (lectoraat Beroepsonderwijs) schreef samen met collega's Marieke van der Schaaf (UMC Utrecht, Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding) en Tim Mainhard (Universiteit Utrecht), allen organisatoren van de afgelaste Onderwijs Research Dagen 2020 (ORD), een artikel voor Didactief Online. In dit speciale online nummer zijn enkele bijdragen verzameld die oorspronkelijk op de ORD zouden plaatsvinden. Als organisatie schreven zij een korte artikel over het belang van interactie – het thema van de ORD – in tijden van afstandsonderwijs. In coronatijd ligt...

Op expeditie naar toekomstbestendig leraarschap

Op expeditie naar toekomstbestendig leraarschap

Patricia Brouwer (Lectoraat Beroepsonderwijs) gaat samen met zes onderzoekers op Expeditie naar toekomstbestendig leraarschap. Zij doen dit in opdracht van het NRO en samen met professionals uit de praktijk. Lees meer over de Expeditie en het Expeditieteam en over de Expeditie...

Lectoraat Beroepsonderwijs gaat samenwerken met practoraat Docentprofessionalisering

Lectoraat Beroepsonderwijs gaat samenwerken met practoraat Docentprofessionalisering

Het lectoraat Beroepsonderwijs gaat samenwerken met het practoraat Docentprofessionalisering van Landstede groep! ​ Beroepsonderwijs dat inspeelt op een samenleving die zich steeds sneller ontwikkelt, vraagt om investering in professionalisering. Daarom gaan we samenwerken in onderzoeksactiviteiten. Beide partijen hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend. De...

Save the date! 50e editie ORD 7-9 juli 2021 in Utrecht

Save the date! 50e editie ORD 7-9 juli 2021 in Utrecht

De data van de van de Onderwijs Research Dagen (ORD) in Utrecht zijn bekend! De 50e editie van de ORD is op 7, 8 en 9 juli 2021. De uitgestelde ORD komt volgend jaar alsnog naar de Uithof en wordt...

Bijdrage Erica Bouw en Ilya Zitter aan Canon Beroepsonderwijs

Bijdrage Erica Bouw en Ilya Zitter aan Canon Beroepsonderwijs

Erica Bouw (promovendus lectoraat Beroepsonderwijs) heeft samen met Ilya Zitter (lector Leeromgevingen) een bijdrage geleverd aan de Canon Beroepsonderwijs, een initiatief van ecbo (Experticentrum Beroepsonderwijs). De bijdrage gaat het ontwerpen van leeromgevingen op de grens van school en werk, het onderwerp...

Eerste artikel in serie Onderwijs op Afstand

Eerste artikel in serie Onderwijs op Afstand

Lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs Ilya Zitter houdt zich bezig met vraagstukken over het ontwerpen van leeromgevingen op de grens van school en buitenwereld. Nu het contact met school én buitenwereld door de coronacrisis hoofdzakelijk digitaal verloopt, levert dat nieuwe vraagstukken op. “De praktijk vraagt meer dan ooit om wendbaarheid. In die wendbaarheid is het nodig om de kwaliteit van onze hbo-opleidingen te waarborgen.” Op deze vraagstukken wordt ingegaan in de serie artikelen 'Onderwijs op Afstand'. Lees hier het volledige eerste...

Mbo-docenten en studenten: deel je ervaring over de impact van de coronacrisis op het beroepsonderwijs

Mbo-docenten en studenten: deel je ervaring over de impact van de coronacrisis op het beroepsonderwijs

Mbo-docenten en studenten, deel je ervaring over impact van de coronacrisis op het beroepsonderwijs door deze korte vragenlijst van ECBO in te vullen. Het invullen kost een paar minuten en kan tot 25 mei. Je antwoorden zijn anoniem. Deel deze vragenlijsten vooral ook met andere mbo-studenten en docenten. Deze vragenlijst is gemaakt door de onderzoekers Thomas Lans (ECBO) en Frank de Jong (Aeres Hogeschool Wageningen/ Open Universiteit) met steun van het...

Kwaliteit van de toetsbekwame hbo-docent

Kwaliteit van de toetsbekwame hbo-docent

In het landelijke project Je Ogen Uitkijken zijn in samenwerking met tien hogescholen herijkte leeruitkomsten voor de BKE en SKE ontwikkeld. Alle hogescholen kunnen deze herijkte leeruitkomsten gaan gebruiken voor de vormgeving van de professionalisering van hun docenten. Kitty Meijer...

Strategisch ontwerpen op de grens van school en buitenwereld in de sector economie

Strategisch ontwerpen op de grens van school en buitenwereld in de sector economie

Beroepen worden uitgeoefend in een dynamische maatschappij, die voortdurend en snel verandert. Het mbo is met alle tentakels geworteld in de samenleving. Vraagstukken rond vereenzaming, klimaatverandering en digitale transformatie raken ons allemaal. Omdat het beroepsonderwijs flexibel wil inspelen op maatschappelijke...

Ook thuis werken we aan het beroepsonderwijs!

Ook thuis werken we aan het beroepsonderwijs!

Net als een groot deel van Nederland werken wij, het lectoraat Beroepsonderwijs, in deze bijzondere tijden thuis. We werken op afstand zo goed mogelijk door aan het beroepsonderwijs. De meeste van ons staan met het ene been in onderzoek bij...

Hbo-onderwijs verbeteren door lerend innoveren

Hbo-onderwijs verbeteren door lerend innoveren

Lisette Munneke van lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en Ilya Zitter van lectoraat Beroepsonderwijs hebben een artikel geschreven voor het tijdschrift Onderwijsinnovatie. ‘Doorwerking van onderwijsinnovatie in het hbo’ is één van de vier kennisprogramma’s van het Kenniscentrum Leren en Innoveren van...

Podcast over de HU Ambities in de praktijk: bij Instituut voor Associate degrees (IAD) in samenwerking met Kennicentrum Leren en Innoveren

Podcast over de HU Ambities in de praktijk: bij Instituut voor Associate degrees (IAD) in samenwerking met Kennicentrum Leren en Innoveren

De Hogeschool Utrecht staat midden in een samenleving waar grote maatschappelijke en culturele veranderingen plaatsvinden. De energietransitie, vergrijzing, polarisatie van meningen, tekorten in zorg en onderwijs. Het zijn allemaal opgaven waar we met de HU actief aan kunnen bijdragen. En dat doen we bij voorkeur in een diverse gemeenschap van studenten, docenten, onderzoekers, het werkveld én burgers. Luister hieronder naar de podcast over de samenwerking tussen het Instituut voor Associate degrees (AD), het Teaching and Learning Network (TLN), en het Lectoraat...