Innovatiewerkplaatsen Expertdocent Beroepsonderwijs

Innovatiewerkplaatsen Expertdocent Beroepsonderwijs

Is er in je onderwijsinstelling ook behoefte aan een verbinder, zoals een expertdocent beroepsonderwijs? Iemand die denken en doen op een masterniveau combineert? De master Expertdocent Beroepsonderwijs neemt geen nieuwe studenten meer aan. In plaats daarvan stellen Windesheim in samenwerking met het lectoraat Beroepsonderwijs (Hogeschool Utrecht) hun expertise beschikbaar aan ambitieuze, nieuwsgierige docenten in het beroepsonderwijs die in hun onderwijs de verbinding tussen de opleiding en het werkveld willen versterken. Docenten, die hun praktijkervaringen en innovatieve ideeën over goed beroepsonderwijs willen...

Artikel in Learning Environments Research over de kenmerken van integratieve leeromgevingen

Artikel in Learning Environments Research over de kenmerken van integratieve leeromgevingen

Deze week verschijnt in Learning Environments Research een artikel van Erica Bouw, Ilya Zitter en Elly de Bruijn (lectoraat Beroepsonderwijs) over het promotieonderzoek van Erica naar leeromgevingen op de grens van school en de beroepspraktijk. Door middel van een uitgebreid...

Boek verschenen: Programmatisch Toetsen – Voorbeelden en ervaringen uit de praktijk

Boek verschenen: Programmatisch Toetsen – Voorbeelden en ervaringen uit de praktijk

Binnen het beroepsonderwijs is steeds meer belangstelling voor programmatisch toetsen. Dat is een toetsconcept waarin toetsen en leren geïntegreerd zijn en de competentieontwikkeling van de student centraal staat. Liesbeth Baartman (lectoraat Beroepsonderwijs) interviewde samen met collega's Tamara van Schilt-Mol (HAN) en...

Leraren: deel je ervaringen via TeacherTapp

Leraren: deel je ervaringen via TeacherTapp

Vraag jij je ook wel eens af of wat er op jouw school gebeurt overal gebeurt? Of jij de enige bent die nog elke les zenuwachtig is? De populaire Engelse app TeacherTapp met zo’n 10.000 gebruikers is nu beschikbaar voor leraren...

Collega Kristin Vanlommel aangesteld als lector Organiseren van verandering in onderwijs

Collega Kristin Vanlommel aangesteld als lector Organiseren van verandering in onderwijs

Kristin Vanlommel, onderzoeker van het lectoraat Beroepsonderwijs, wordt per 1 oktober 2020 aangesteld als lector Organiseren van verandering in onderwijs van het gelijknamige nieuwe lectoraat. Kristin combineert onderwijs en onderzoek en werkt op basis van data. Haar expertise ligt op...

Online postersymposium: Onderzoek van morgen in én door het beroepsonderwijs

Online postersymposium: Onderzoek van morgen in én door het beroepsonderwijs

Wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek door mensen binnen mbo-instellingen komt steeds vaker voor. Het pre-promotietraject, georganiseerd door ECBO, HU, OU en BVMBO, helpt mbo-professionals met het komen tot een onderzoeksplan en een aanvraag voor een NWO Promotiebeurs voor leraren. Wij nodigen je uit om vanuit jouw expertise mee te denken met deze veelbelovende prepromovendi. Draag bij aan het onderzoek van morgen in én door het beroepsonderwijs. In deze online bijeenkomst pitchen prepromovendi hun onderzoeksidee aan de hand van een poster. Daarna gaan zij...

Lees over plannen lectoraat Beroepsonderwijs vierde termijn

Lees over plannen lectoraat Beroepsonderwijs vierde termijn

De kern van de strategie en doelen voor de vierde termijn van het lectoraat Beroepsonderwijs is een focus op leren en leren verder brengen. Het leren gaat in de richting van beroepsuitoefening in complexe en dynamische praktijken. In deze beroepspraktijken spelen complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, digitalisering, de inclusieve samenleving en op een positieve manier omgaan met gezondheid. De professionals die we opleiden in het mbo en hbo werken aan deze complexe maatschappelijke vraagstukken. Het verder brengen van het...

Collega Sue Ashley gepromoveerd!

Collega Sue Ashley gepromoveerd!

Op 10 juli 2020 om 12.45 uur verdedigde Sue Ashley haar proefschrift International Business Matters, Investigating Conceptual Understanding as Knowledge Synthesis Among Students in Higher Professional Education in het Academiegebouw te Utrecht. Voorafgaand aan haar promotie gaf Sue een interview over haar proefschrift:...

Lectoraat Beroepsonderwijs met vier jaar verlengd!

Lectoraat Beroepsonderwijs met vier jaar verlengd!

Goed nieuws! Per 1 juli 2020 is het lectoraat Beroepsonderwijs met vier jaar verlengd! ‘We willen ontwikkelde kennis meer en beter integreren en laten doorwerken in de praktijk.’ Het beroepsonderwijs is volgens lectoren Elly de Bruijn en Ilya Zitter nog altijd...

Bijdrage Patricia Brouwer aan Canon Beroepsonderwijs

Bijdrage Patricia Brouwer aan Canon Beroepsonderwijs

Patricia Brouwer (Lectoraat Beroepsonderwijs) heeft samen met Rozemarijn van Toly (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Wouter Schenke (Kohnstamm Instituut) een bijdrage geleverd aan de Canon Beroepsonderwijs, een initiatief van ecbo (Experticentrum Beroepsonderwijs). De bijdrage gaat over Professionele Leergemeenschappen. Goed onderwijs staat...

Derde artikel in serie Onderwijs op afstand: “De discussie over toetsing vind ik grote winst”

Derde artikel in serie Onderwijs op afstand: “De discussie over toetsing vind ik grote winst”

Liesbeth Baartman (lectoraat Beroepsonderwijs) is geïnterviewd door het platform HU Ontwikkelt. In het derde artikel van het drieluik over vraagstukken die de coronacrisis met zich meebrengt als het gaat onderwijs op afstand, staat toetsing centraal. De urgentie om integraal naar het...

Artikel over samenwerken aan onderwijskwaliteit in tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling

Artikel over samenwerken aan onderwijskwaliteit in tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling

Voor het tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling schreef Patricia Brouwer (lectoraat Beroepsonderwijs) met haar collega's Janet Doppenberg (HvA) en Carlos van Kan (HAN) een artikel over samenwerken aan onderwijskwaliteit. Samenwerken aan onderwijskwaliteit: inzicht in succesfactoren. Of het nu in de zorg, het onderwijs of de dienstverlening is, steeds vaker werkt men in teams. Van de mensen in deze teams wordt verwacht dat zij samenwerken aan kwaliteitsverbetering van hun werk. Maar wat hebben teams daartoe nodig? In dit artikel spitsen we deze vraag...

Onderwijs is interactie – Artikel op Didactief n.a.v. afgelaste ORD2020

Onderwijs is interactie – Artikel op Didactief n.a.v. afgelaste ORD2020

Liesbeth Baartman (lectoraat Beroepsonderwijs) schreef samen met collega's Marieke van der Schaaf (UMC Utrecht, Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding) en Tim Mainhard (Universiteit Utrecht), allen organisatoren van de afgelaste Onderwijs Research Dagen 2020 (ORD), een artikel voor Didactief Online. In dit speciale online nummer zijn enkele bijdragen verzameld die oorspronkelijk op de ORD zouden plaatsvinden. Als organisatie schreven zij een korte artikel over het belang van interactie – het thema van de ORD – in tijden van afstandsonderwijs. In coronatijd ligt...

Op expeditie naar toekomstbestendig leraarschap

Op expeditie naar toekomstbestendig leraarschap

Patricia Brouwer (Lectoraat Beroepsonderwijs) gaat samen met zes onderzoekers op Expeditie naar toekomstbestendig leraarschap. Zij doen dit in opdracht van het NRO en samen met professionals uit de praktijk. Lees meer over de Expeditie en het Expeditieteam en over de Expeditie...

Lectoraat Beroepsonderwijs gaat samenwerken met practoraat Docentprofessionalisering

Lectoraat Beroepsonderwijs gaat samenwerken met practoraat Docentprofessionalisering

Het lectoraat Beroepsonderwijs gaat samenwerken met het practoraat Docentprofessionalisering van Landstede groep! ​ Beroepsonderwijs dat inspeelt op een samenleving die zich steeds sneller ontwikkelt, vraagt om investering in professionalisering. Daarom gaan we samenwerken in onderzoeksactiviteiten. Beide partijen hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend. De...

Save the date! 50e editie ORD 7-9 juli 2021 in Utrecht

Save the date! 50e editie ORD 7-9 juli 2021 in Utrecht

De data van de van de Onderwijs Research Dagen (ORD) in Utrecht zijn bekend! De 50e editie van de ORD is op 7, 8 en 9 juli 2021. De uitgestelde ORD komt volgend jaar alsnog naar de Uithof en wordt...

Bijdrage Erica Bouw en Ilya Zitter aan Canon Beroepsonderwijs

Bijdrage Erica Bouw en Ilya Zitter aan Canon Beroepsonderwijs

Erica Bouw (promovendus lectoraat Beroepsonderwijs) heeft samen met Ilya Zitter (lector Leeromgevingen) een bijdrage geleverd aan de Canon Beroepsonderwijs, een initiatief van ecbo (Experticentrum Beroepsonderwijs). De bijdrage gaat het ontwerpen van leeromgevingen op de grens van school en werk, het onderwerp...

Eerste artikel in serie Onderwijs op Afstand

Eerste artikel in serie Onderwijs op Afstand

Lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs Ilya Zitter houdt zich bezig met vraagstukken over het ontwerpen van leeromgevingen op de grens van school en buitenwereld. Nu het contact met school én buitenwereld door de coronacrisis hoofdzakelijk digitaal verloopt, levert dat nieuwe vraagstukken op. “De praktijk vraagt meer dan ooit om wendbaarheid. In die wendbaarheid is het nodig om de kwaliteit van onze hbo-opleidingen te waarborgen.” Op deze vraagstukken wordt ingegaan in de serie artikelen 'Onderwijs op Afstand'. Lees hier het volledige eerste...