Onderzoekwerkplaats Leren en professionaliseren in leerwerkomgevingen gestart

Onderzoekwerkplaats Leren en professionaliseren in leerwerkomgevingen gestart

De nieuwe onderzoekswerkplaats 'Leren en professionaliseren in leerwerkomgevingen' is gestart. De eerste bijeenkomst werd bezocht door een mooi aantal van bijna 40 professionals met een mix van professionals uit het bedrijfsleven en het (beroepsonderwijs)onderwijs. De trekkers Anne Khaled (onderzoeker lectoraat Beroepsonderwijs), Marco Mazereeuw (lector Beroepsgerichte didactiek en Leven Lang Ontwikkelen, NHL Stenden Hogeschool en practor Leven Lang Ontwikkelen, Friesland College) en Tijmen Schipper (associate lector Leven Lang Ontwikkelen, Hogeschool Windesheim) hebben ieder een perspectief op een mogelijk thema van de onderzoekswerkplaats gegeven....

Kick-off Erasmus + project LS4VET: Lesson Study in het beroepsonderwijs

Kick-off Erasmus + project LS4VET: Lesson Study in het beroepsonderwijs

Vorige week donderdag en vrijdag was de officiële start het project LS4VET. Het was een heel inspirerende bijeenkomst met partners uit Hongarije, Malta en Oostenrijk. Er werd veel kennis gedeeld over beroepsonderwijs, professionalisering van docenten, Lesson Study en digitaal leren....

Meld je aan voor Onderzoekswerkplaats Leren en professionaliseren in leerwerkomgevingen

Meld je aan voor Onderzoekswerkplaats Leren en professionaliseren in leerwerkomgevingen

Werk jij in het beroepsonderwijs (vmbo/mbo/hbo) en/of het bedrijfsleven en loop jij rond met een vraagstuk over leren en professionaliseren in of leerwerkomgevingen zoals werkplekleren, leerwerkplaatsen, hybride leeromgevingen? En zou je op praktisch ingestoken wijze in een netwerk van docenten,...

Innovatiewerkplaatsen Expertdocent Beroepsonderwijs

Innovatiewerkplaatsen Expertdocent Beroepsonderwijs

Is er in je onderwijsinstelling ook behoefte aan een verbinder, zoals een expertdocent beroepsonderwijs? Iemand die denken en doen op een masterniveau combineert? De master Expertdocent Beroepsonderwijs neemt geen nieuwe studenten meer aan. In plaats daarvan stellen Windesheim in samenwerking met...

Artikel in Learning Environments Research over de kenmerken van integratieve leeromgevingen

Artikel in Learning Environments Research over de kenmerken van integratieve leeromgevingen

Deze week verschijnt in Learning Environments Research een artikel van Erica Bouw, Ilya Zitter en Elly de Bruijn (lectoraat Beroepsonderwijs) over het promotieonderzoek van Erica naar leeromgevingen op de grens van school en de beroepspraktijk. Door middel van een uitgebreid...

Boek verschenen: Programmatisch Toetsen – Voorbeelden en ervaringen uit de praktijk

Boek verschenen: Programmatisch Toetsen – Voorbeelden en ervaringen uit de praktijk

Binnen het beroepsonderwijs is steeds meer belangstelling voor programmatisch toetsen. Dat is een toetsconcept waarin toetsen en leren geïntegreerd zijn en de competentieontwikkeling van de student centraal staat. Liesbeth Baartman (lectoraat Beroepsonderwijs) interviewde samen met collega's Tamara van Schilt-Mol (HAN) en Cees van der Vleuten (Universiteit Maastricht) opleiders die hun onderwijs- en toetsprogramma hebben ingericht volgens de uitgangspunten van programmatisch toetsen. Meer lezen of het boek bestellen? Kijk op de website van uitgever Boom. Referentie: Baartman, L., Van Schilt-Mol, T., & Van der...

Leraren: deel je ervaringen via TeacherTapp

Leraren: deel je ervaringen via TeacherTapp

Vraag jij je ook wel eens af of wat er op jouw school gebeurt overal gebeurt? Of jij de enige bent die nog elke les zenuwachtig is? De populaire Engelse app TeacherTapp met zo’n 10.000 gebruikers is nu beschikbaar voor leraren in Nederland! Elke dag ontvangen deelnemers om 16.30 uur een melding op hun telefoon om drie vragen te beantwoorden. De vragen zijn eenvoudig, gaan over het dagelijks leven als leraar, en het duurt niet meer dan twee minuten om ze te...

Collega Kristin Vanlommel aangesteld als lector Organiseren van verandering in onderwijs

Collega Kristin Vanlommel aangesteld als lector Organiseren van verandering in onderwijs

Kristin Vanlommel, onderzoeker van het lectoraat Beroepsonderwijs, wordt per 1 oktober 2020 aangesteld als lector Organiseren van verandering in onderwijs van het gelijknamige nieuwe lectoraat. Kristin combineert onderwijs en onderzoek en werkt op basis van data. Haar expertise ligt op...

Online postersymposium: Onderzoek van morgen in én door het beroepsonderwijs

Online postersymposium: Onderzoek van morgen in én door het beroepsonderwijs

Wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek door mensen binnen mbo-instellingen komt steeds vaker voor. Het pre-promotietraject, georganiseerd door ECBO, HU, OU en BVMBO, helpt mbo-professionals met het komen tot een onderzoeksplan en een aanvraag voor een NWO Promotiebeurs voor leraren. Wij nodigen je...

Lees over plannen lectoraat Beroepsonderwijs vierde termijn

Lees over plannen lectoraat Beroepsonderwijs vierde termijn

De kern van de strategie en doelen voor de vierde termijn van het lectoraat Beroepsonderwijs is een focus op leren en leren verder brengen. Het leren gaat in de richting van beroepsuitoefening in complexe en dynamische praktijken. In deze beroepspraktijken...

Collega Sue Ashley gepromoveerd!

Collega Sue Ashley gepromoveerd!

Op 10 juli 2020 om 12.45 uur verdedigde Sue Ashley haar proefschrift International Business Matters, Investigating Conceptual Understanding as Knowledge Synthesis Among Students in Higher Professional Education in het Academiegebouw te Utrecht. Voorafgaand aan haar promotie gaf Sue een interview over haar proefschrift:...

Lectoraat Beroepsonderwijs met vier jaar verlengd!

Lectoraat Beroepsonderwijs met vier jaar verlengd!

Goed nieuws! Per 1 juli 2020 is het lectoraat Beroepsonderwijs met vier jaar verlengd! ‘We willen ontwikkelde kennis meer en beter integreren en laten doorwerken in de praktijk.’ Het beroepsonderwijs is volgens lectoren Elly de Bruijn en Ilya Zitter nog altijd een onderbelichte sector, terwijl het grootste gedeelte van de beroepsbevolking er wordt opgeleid. Sinds de oprichting van het lectoraat Beroepsonderwijs in 2007 is veel nieuwe kennis ontwikkeld over het vormgeven, begeleiden en beoordelen van onderwijs. Wil je meer lezen over de...

Bijdrage Patricia Brouwer aan Canon Beroepsonderwijs

Bijdrage Patricia Brouwer aan Canon Beroepsonderwijs

Patricia Brouwer (Lectoraat Beroepsonderwijs) heeft samen met Rozemarijn van Toly (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Wouter Schenke (Kohnstamm Instituut) een bijdrage geleverd aan de Canon Beroepsonderwijs, een initiatief van ecbo (Experticentrum Beroepsonderwijs). De bijdrage gaat over Professionele Leergemeenschappen. Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten. ‘Eens bekwaam, altijd bekwaam’ bestaat niet meer. Van docenten wordt verwacht dat zij hun professionaliteit voortdurend op peil houden. Een veelbelovende manier is om dat samen met collega’s te doen, via een professionele leergemeenschap (PLG)....

Derde artikel in serie Onderwijs op afstand: “De discussie over toetsing vind ik grote winst”

Derde artikel in serie Onderwijs op afstand: “De discussie over toetsing vind ik grote winst”

Liesbeth Baartman (lectoraat Beroepsonderwijs) is geïnterviewd door het platform HU Ontwikkelt. In het derde artikel van het drieluik over vraagstukken die de coronacrisis met zich meebrengt als het gaat onderwijs op afstand, staat toetsing centraal. De urgentie om integraal naar het...

Artikel over samenwerken aan onderwijskwaliteit in tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling

Artikel over samenwerken aan onderwijskwaliteit in tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling

Voor het tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling schreef Patricia Brouwer (lectoraat Beroepsonderwijs) met haar collega's Janet Doppenberg (HvA) en Carlos van Kan (HAN) een artikel over samenwerken aan onderwijskwaliteit. Samenwerken aan onderwijskwaliteit: inzicht in succesfactoren. Of het nu in de zorg, het...

Onderwijs is interactie – Artikel op Didactief n.a.v. afgelaste ORD2020

Onderwijs is interactie – Artikel op Didactief n.a.v. afgelaste ORD2020

Liesbeth Baartman (lectoraat Beroepsonderwijs) schreef samen met collega's Marieke van der Schaaf (UMC Utrecht, Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding) en Tim Mainhard (Universiteit Utrecht), allen organisatoren van de afgelaste Onderwijs Research Dagen 2020 (ORD), een artikel voor Didactief Online. In...

Op expeditie naar toekomstbestendig leraarschap

Op expeditie naar toekomstbestendig leraarschap

Patricia Brouwer (Lectoraat Beroepsonderwijs) gaat samen met zes onderzoekers op Expeditie naar toekomstbestendig leraarschap. Zij doen dit in opdracht van het NRO en samen met professionals uit de praktijk. Lees meer over de Expeditie en het Expeditieteam en over de Expeditie...

Lectoraat Beroepsonderwijs gaat samenwerken met practoraat Docentprofessionalisering

Lectoraat Beroepsonderwijs gaat samenwerken met practoraat Docentprofessionalisering

Het lectoraat Beroepsonderwijs gaat samenwerken met het practoraat Docentprofessionalisering van Landstede groep! ​ Beroepsonderwijs dat inspeelt op een samenleving die zich steeds sneller ontwikkelt, vraagt om investering in professionalisering. Daarom gaan we samenwerken in onderzoeksactiviteiten. Beide partijen hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend. De kracht van deze unieke verbinding ligt in onze gemeenschappelijke doelen: het versterken van de kennisinfrastructuur in het mbo, het vergroten en benutten van beide netwerken en het ontwikkelen en benutten van de gezamenlijke kennis en expertise van practoraat en lectoraat....