Brieven van leraren: Expeditie Lerarenagenda zoekt penvrienden

Brieven van leraren: Expeditie Lerarenagenda zoekt penvrienden

Veranderend beroepsbeeld leraren Leraarschap, vandaag de dag, is veelzijdig en veelvormig. De maatschappij verlangt steeds meer van de leraar. Leraren zijn in de eerste plaats pedagogisch, (vak)didactisch en vakinhoudelijk expert. Maar er zijn ook geluiden dat je onderwijsontwikkelaar of veranderkundige moet zijn. Trek jij je iets aan de hoge verwachtingen die gesteld worden aan jou als leraar? Of behoud je liever wat je hebt? Expeditie team zoekt penvrienden Het Expeditieteam Lerarenagenda zoekt leraren die hun belevingen via brieven uit willen wisselen. Vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs...

Uitnodiging: online voorjaarssessie VOR over adaptief vermogen van leraren en lerarenopleidingen

Uitnodiging: online voorjaarssessie VOR over adaptief vermogen van leraren en lerarenopleidingen

De vereniging voor onderwijsresearch VOR organiseert op 27 mei een voorjaarssessie over Adaptief Vermogen. Patricia Brouwer en Anne Khaled van Lectoraat Beroepsonderwijs nemen met andere onderzoekers deel aan de sessie omdat zij vanuit hun onderzoeksprojecten Expeditie Lerarenagenda en Adapt@Work onderzoek...

Onderwijs Research Dagen en Kom over de Brug!

Onderwijs Research Dagen en Kom over de Brug!

Kom jij ook inspiratie opdoen over praktijkgericht onderwijskundig onderzoek? De Onderwijs Research Dagen vormen het grootste Nederlandstalige onderwijskundige congres. Dit jaar organiseert het Kenniscentrum Leren en Innoveren (waar het lectoraat Beroepsonderwijs onderdeel van is) van Hogeschool Utrecht het jaarlijkse Kom over...

Circulariteit in het onderwijs

Circulariteit in het onderwijs

In EduCAUTION nodigen Meesters met Dromen wekelijks experts uit in de studio van Pakhuis de Zwijger om in gesprek te gaan over de staat van het onderwijs. Schoolbestuurders, docenten en inspiratoren schuiven aan tafel aan om het te hebben over...

Artikel gepubliceerd over ontwerpafwegingen bij het vormgeven van leeromgevingen in het beroepsonderwijs

Artikel gepubliceerd over ontwerpafwegingen bij het vormgeven van leeromgevingen in het beroepsonderwijs

Erica Bouw (onderzoeker lectoraat Beroepsonderwijs) heeft samen met Ilya Zitter (lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs aan de HU) en Elly de Bruijn (lector Beroepsonderwijs aan de HU en bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit) een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in het...

Uitnodiging: interactieve online tafels lectoraat Beroepsonderwijs op herhaling

Uitnodiging: interactieve online tafels lectoraat Beroepsonderwijs op herhaling

Ga op dinsdag 13 april in gesprek met verschillende collega’s van het lectoraat Beroepsonderwijs tijdens negen interactieve online tafels over verschillende thematieken van het lectoraat! Nieuwsgierig naar de verschillende thema’s van het lectoraat Beroepsonderwijs? Kom naar een van de negen interactieve online tafels! Op 25 maart was het drukbezochte live-event getiteld ‘Leeromgevingen in het beroepsonderwijs als knooppunten in de maatschappij’. Voorafgaand aan deze openbare les van Ilya Zitter organiseerde het lectoraat Beroepsonderwijs interactieve online tafels, gehost door de collega’s van het lectoraat,...

Project ‘Anders verantwoorden van de diplomabeslissing’ van start

Project ‘Anders verantwoorden van de diplomabeslissing’ van start

Liesbeth Baartman (lectoraat Beroepsonderwijs) deed 29 maart de aftrap met de 1e bijeenkomst van dit lerend netwerk! Wie doen mee in het project 'Anders verantwoorden van de diplomabeslissing'? Veertien mbo-teams van de volgende (mbo-)instellingen die hun examinering op een andere manier willen inrichten en verantwoorden: MBO Amersfoort Sint Lucas Albeda Koning Willem I College, Rijn IJssel Friesland College Wellant ROC Friese Poort Landstede ROC van Amsterdam Nimeto Technicom Er is gestart met de mooie metafoor van de snoeppot: tijdens het onderwijs...

Hybride leeromgevingen op Onderwijskennis.nl

Hybride leeromgevingen op Onderwijskennis.nl

Onderwijskennis.nl is beschikbaar voor alle onderwijsprofessionals in Nederland. Onderwijskennis.nl is het online kennisknooppunt waar kennis uit onderwijsonderzoek op een toegankelijke manier wordt aangeboden. Zodat deze kennis vindbaar, zichtbaar en toegankelijk is. Het eerste thema voor het mbo dat online is gekomen,...

Opleiden tot een beroep. Kan dat wel online?

Opleiden tot een beroep. Kan dat wel online?

Lectoraat Beroepsonderwijs brengt leren verder. Opleiden tot een beroep. Kan dat wel online? Door de impact van COVID-19 zijn sommige prangende vraagstukken in het beroepsonderwijs extra zichtbaar geworden. Welke vraagstukken zijn dit? Enkele collega's van het lectoraat Beroepsonderwijs schreven een artikel waarin...

Openbare les Ilya Zitter: ‘Leeromgevingen in het beroepsonderwijs kunnen knooppunten in de maatschappij zijn’

Openbare les Ilya Zitter: ‘Leeromgevingen in het beroepsonderwijs kunnen knooppunten in de maatschappij zijn’

Hoe kunnen leeromgevingen in het beroepsonderwijs een rol vervullen bij het oplossen van complexe maatschappelijke problemen? Ilya Zitter, bijzonder lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs bij Hogeschool Utrecht (HU), onderzoekt hoe je leeromgevingen zo kunt ontwerpen dat een innovatief, lerend systeem...

Zicht op Studentontwikkeling

Zicht op Studentontwikkeling

Het nieuwe onderzoek “Zicht op Studentontwikkeling”  is van start gegaan! In dit kortlopende praktijkgerichte NRO-onderzoek gaan we met 4 mbo-teams een learning progression maken en daar formatieve activiteiten aan koppelen. Wat is een learning progression? Een visualisatie en beschrijving van...

Actieonderzoek ‘Samenwerken aan effectieve teams in het mbo’

Actieonderzoek ‘Samenwerken aan effectieve teams in het mbo’

In samenwerking met de onderzoeksgroep Teamprofessionalisering van de HvA, het Regio College en Friesland College zijn Machiel Bouwmans en Patricia Brouwer van het Lectoraat Beroepsonderwijs gestart met een nieuw actieonderzoek gericht op het versterken van samenwerking in zes mbo-docententeams. De docententeams, leidinggevenden en ondersteunende diensten ontwikkelen hiervoor als ‘reflective practitioners' met elkaar interventies, begeleid door de onderzoekers van de HvA en HU. Meer informatie over het project is hier te...

Werksessie op landelijke online dag City Deal Kennis Maken: Multi-level leeromgevingen

Werksessie op landelijke online dag City Deal Kennis Maken: Multi-level leeromgevingen

Op de landelijke online dag City Deal Kennis Maken is door Ilya Zitter samen met collega's van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de Rijkuniversiteit Groningen (RUG) een werksessie verzorgd rond multi-level leeromgevingen. Multi-level leeromgevingen worden steeds vaker genoemd, maar hoe voer je die in de praktijk nu goed uit? Vanuit zowel mbo, hbo als wo kant passeren in deze werksessie voorbeelden en tips de revue, met aandacht voor het goed begeleiden van multi-level aanpakken, en het meenemen in de aanpak...

Artikel over Smart Technician – Samen Opleiden in de Regio

Artikel over Smart Technician – Samen Opleiden in de Regio

Op de Tech Campus van ROC Midden Nederland in Nieuwegein is de Smart Technician van start gegaan. Dit is een samenwerkingsverband waarin regionale bedrijven en de Tech Campus nauw samenwerken bij het opleiden van studenten in diverse technische richtingen. In...

Geslaagd slotsymposium pre-promotietraject voor mbo-docenten

Geslaagd slotsymposium pre-promotietraject voor mbo-docenten

Vijf mbo-docenten presenteerden op 17 februari in een goedbezocht slotsymposium van het pre-promotietraject voor mbo-professionals hun onderzoeksvoorstel voor promotieonderzoek. Ruim anderhalf jaar verdiepten zij zich in het opstarten van promotieonderzoek en het opfrissen van hun onderzoeksvaardigheden en gingen zij op...

Openbare Les Ilya Zitter 25 maart 2021

Openbare Les Ilya Zitter 25 maart 2021

Op donderdag 25 maart 2021 spreekt bijzonder lector Ilya Zitter haar openbare les uit over Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen! Lees alles over het programma van de openbare les via deze...

Symposium: Denk vanuit jouw expertise mee met pre-promovendi

Symposium: Denk vanuit jouw expertise mee met pre-promovendi

Docenten en andere mbo-professionals presenteren op 17 februari hun onderzoeksvoorstel voor promotieonderzoek in een symposium. Het lectoraat Beroepsonderwijs nodigt je van harte uit om deze presentaties bij te wonen. Zo ben je op de hoogte van de nieuwste onderzoeksideeën in...

Videoserie: Hoe geef je een creatieve leeromgeving vorm in het HBO?

Videoserie: Hoe geef je een creatieve leeromgeving vorm in het HBO?

Arno Wilkens (Docent van het Jaar 2020) zocht Ilya Zitter (bijzonder lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs, Lectoraat Beroepsonderwijs) op met als doel het inspireren van collega’s in het hbo (van docenten en onderwijsontwikkelaars, tot managers en bestuurders) om op andere manieren na te denken over leeromgevingen op de grens van school en de praktijk. In een serie korte video’s met uitleg, voorbeelden en bronnen willen Arno en Ilya je inspireren om het gesprek aan te gaan met collega’s en verder na...