Fijne zomer!

Fijne zomer!

Het lectoraat Beroepsonderwijs gaat met vakantie. We willen alle collega's uit en in het beroepsonderwijs een hele fijne zomer...

KIT2.0 Beschikbaar!

KIT2.0 Beschikbaar!

Docententeams die graag aan de slag willen met hun toetsprogramma kunnen vanaf nu KIT2.0 gebruiken via deze website. KIT 2.0 is een zelfevaluatie methodiek waarmee je als opleidingsteam de kwaliteit van je toetsprogramma onder de loep kunt nemen. Dit doe...

Kijk terug: lunchlezing over leren in hybride leeromgevingen

Kijk terug: lunchlezing over leren in hybride leeromgevingen

Hybride leeromgevingen zijn zeer populair. Ze zijn een samenwerking tussen de opleidingen en de beroepspraktijk waarin een mix van theorie en praktijk tot stand komt. Op dit moment worden ze gezien als dé toekomstbestendige leeromgevingen, vooral omdat ze de potentie...

Lectoraat Beroepsonderwijs op de Onderwijs Research Dagen 2019

Lectoraat Beroepsonderwijs op de Onderwijs Research Dagen 2019

Het lectoraat Beroepsonderwijs, Liesbeth Baartman, Machiel Bouwmans,  Erica Bouw, Elly de Bruijn, Lieke Ceelen, Anne Khaled, Irene van der Marel,  Kitty Meijer, Marlies de Vos en Ilya Zitter, bezoekt momenteel de Onderwijs Research Dagen in Heerlen. Hieronder de bijdrages (klik voor groter): Bekijk hier het volledige...

Wetenschappelijk artikel van Machiel Bouwmans gepubliceerd

Wetenschappelijk artikel van Machiel Bouwmans gepubliceerd

Machiel Bouwmans (lectoraat Beroepsonderwijs) heeft samen met Piety Runhaar (WUR) en Marjan Vermeulen (OU, KPC groep) een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Human Resource Development International. In dit artikel presenteren zij hun onderzoek naar loopbaansturing (career self-management) van leraren...

Meld je aan voor de onderzoekswerkplaatsen van het lectoraat Beroepsonderwijs

Meld je aan voor de onderzoekswerkplaatsen van het lectoraat Beroepsonderwijs

Loop jij rond met een vraagstuk in het beroepsonderwijs? Of ben je geïnteresseerd in het onderwerp en zou je hier laagdrempelig, praktijkgericht onderzoek naar willen doen? Meld je aan voor één van de 3 onderzoekswerkplaatsen: Ontwerpen, Uitvoeren of Beoordelen! Meer informatie: Onderzoekswerkplaatsen lectoraat Beroepsonderwijs Onderzoekswerkplaats Uitvoeren beroepsonderwijs Onderzoekswerkplaats Beoordeling in beroepsonderwijs Onderzoekswerkplaats Ontwerpen beroepsonderwijs Kijk in onze wervingsflyer hoe je je kunt...

Artikel in Th&ma over leeromgevingen op niveau 5 (Associate degree)

Artikel in Th&ma over leeromgevingen op niveau 5 (Associate degree)

Voor het tijdschrift Th&ma schreven Ilya Zitter en Anke Kolvoort (lectoraat Beroepsonderwijs) een artikel over het vormgeven van beroepsonderwijs op niveau 5 (Associate degree). "In eerdere onderzoeken naar het ontwerpen van onderwijs is niveau 5 - de Associate degree - vooralsnog onderbelicht gebleven. Aan de hand van een bestaand model voor integraal hoger beroepsonderwijs doen Anke Kolvoort en llya Zitter van het lectoraat Beroepsonderwijs (Hogeschool Utrecht) een theoretisch onderbouwd voorstel voor het vormgeven van toekomstbestendig Associate degree-onderwijs." Lees het hele artikel: Is...

Impuls aan onderzoek in de school

Impuls aan onderzoek in de school

Ruim een jaar lang werkte een groep mbo-docenten aan het voorbereiden van hun promotieonderzoek. Zij verdiepten zich in wat promotieonderzoek doen inhoudt, verkenden financieringsmogelijkheden, fristen hun onderzoeksvaardigheden op, formuleerden een onderzoeksvoorstel en gingen op zoek naar een promotor aan een...

Erica Bouw en Ilya Zitter verzorgen lunchseminar bij Onderwijsraad over verbinding onderwijs en beroepspraktijk

Erica Bouw en Ilya Zitter verzorgen lunchseminar bij Onderwijsraad over verbinding onderwijs en beroepspraktijk

Op dinsdag 4 juni heeft Erica Bouw (promovendus lectoraat Beroepsonderwijs) op uitnodiging van de Onderwijsraad een lunchseminar gehouden over haar promotieonderzoek. De introductie is gegeven door Ilya Zitter (Lectoraat Beroepsonderwijs) in de rol van copromotor. Onderwerp van dit seminar was: Hoe...

Promoveren in onderwijskundig onderzoek – iets voor jou(w collega’s)? Aanmelden kan nog!

Promoveren in onderwijskundig onderzoek – iets voor jou(w collega’s)? Aanmelden kan nog!

In september 2019 start een nieuwe ronde van het pre-promotietraject voor docenten in het mbo. Aanmelden voor deze derde ronde kan nog via deze link. Het mbo heeft een jonge onderzoekscultuur waarbinnen het niet vanzelfsprekend is voor docenten om voor een...

Bijdrage Elly de Bruijn Scienceguide: Leren van en voor werken, de waarde(n) van beroepsonderwijs

Bijdrage Elly de Bruijn Scienceguide: Leren van en voor werken, de waarde(n) van beroepsonderwijs

Naar aanleiding van haar oratie op 29 maart 2019 heeft Elly de Bruijn (lector Beroepsonderwijs) een bedrage geschreven aan ScienceGuide. In het artikel, een verkorte weergave van haar oratierede, gaat zij in op de waarde(n) van beroepsonderwijs en het leren...

Bijdrage Wenja Heusdens aan Canon Beroepsonderwijs

Bijdrage Wenja Heusdens aan Canon Beroepsonderwijs

Wenja Heusdens (oud-onderzoeker lectoraat Beroepsonderwijs) heeft een bijdrage geleverd aan de Canon Beroepsonderwijs, een initiatief van ecbo (Experticentrum Beroepsonderwijs). De bijdrage gaat over het ontwikkelen van beroepskennis, het onderwerp van haar promotieonderzoek. De lemma is geschreven binnen het thema Pedagogisch didactisch en leeromgeving. Een competent beroepsbeoefenaar word je niet door een verzameling losse onderdelen te leren. Essentieel is juist om die stukken kennis te verbinden en toe te passen in een beroepscontext. Ook dat is een leerproces. Hoe verloopt dat precies? Wat hebben...

7 juni: Symposium Platform Leren van Toetsen

7 juni: Symposium Platform Leren van Toetsen

Op vrijdag 7 juni is het jaarlijkse symposium van het Platform Leren van Toetsen. Dit jaar helemaal in festivalsferen, compleet met kraampjes, muziek, en een toffe line-up! Vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs zijn er bijdragen van Liesbeth Baartman over KIT2.0 en van Wendy Peeters en Ernst van den Bosch over hoe je als opleiding een stap kunt maken richting programmatisch toetsen. Geïnteresseerd? Bekijk het festivalprogramma en/of meldt je direct...

Bijdrage lectoraat landelijke Kennisdelingsdag City Deal Kennis Maken

Bijdrage lectoraat landelijke Kennisdelingsdag City Deal Kennis Maken

Op donderdag 23 mei is in kader van de City Deal Kennis Maken: de stad als leeromgeving de derde landelijke Kennisdelingsdag van deze City Deal georganiseerd. De kennisdelingsdag vond plaats op een bijzondere locatie: de EnergyBarn op de Zernike Campus...

Anne Khaled en Machiel Bouwmans geven lunchlezing over leren in hybride leeromgevingen

Anne Khaled en Machiel Bouwmans geven lunchlezing over leren in hybride leeromgevingen

Op woensdag 22 mei gaven Anne Khaled en Machiel Bouwmans (lectoraat Beroepsonderwijs) een lunchlezing op de HU in het kader van het SIA-RAAK PRO project Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap. Aan zo'n 25 enthousiaste collega's presenteerden zij het model 'Leren Werken...

Gezocht: deelnemers voor focusgroep met HRD’ers en opleidingskundigen uit de beroepspraktijk

Gezocht: deelnemers voor focusgroep met HRD’ers en opleidingskundigen uit de beroepspraktijk

Onderzoeker Erica Bouw (lectoraat Beroepsonderwijs) komt graag in contact met mensen die vanuit de beroepspraktijk betrokken zijn bij het vormgeven van beroepsgerichte leeromgevingen. Dit om te onderzoeken wat volgens hen belangrijk is bij het ontwerpen van leeromgevingen op de grens...

Openbaar interview Liesbeth Baartman over boek programmatisch toetsen

Openbaar interview Liesbeth Baartman over boek programmatisch toetsen

Op 14 mei was het tweede openbare interview voor het boek over programmatisch toetsen van Liesbeth Baartman (Lectoraat Beroepsonderwijs), Tamara van Schilt (HAN) en Cees van er Vleuten (Maastricht University). Deze keer hebben de mensen van de opleiding Diergeneeskunde van...

Lectoraat Beroepsonderwijs in Profiel: Integratieve leeromgevingen op de grens van school en werk

Lectoraat Beroepsonderwijs in Profiel: Integratieve leeromgevingen op de grens van school en werk

Voor het vakblad Profiel schreven Erica Bouw, Ilya Zitter en Elly de Bruijn (promovendus, onderzoeker en lector van het lectoraat Beroepsonderwijs) een artikel over integratieve leeromgevingen op de grens van school en werk. "Hoe verbind je school en de werkplek goed met elkaar? Dat is in het beroepsonderwijs de permanente uitdaging. Op de grens tussen school en werkplek zijn veel verschillende leeromgevingen te vinden zoals werkpleksimulaties, regionale leeromgevingen en hybride leeromgevingen, waarin werken en leren stevig met elkaar worden verbonden. Inmiddels...