Artikel in Tijdschrift voor Lerarenopleiders: Anders kijken naar onderwijs en docenten – wat kunnen we leren van het mbo?

Artikel in Tijdschrift voor Lerarenopleiders: Anders kijken naar onderwijs en docenten – wat kunnen we leren van het mbo?

In het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een artikel verschenen van Monique Ridder en vanuit lectoraat Beroepsonderwijs Ilya Zitter en Elly de Bruijn. Het is een beschouwend artikel met als titel: Anders kijken naar onderwijs en docenten: wat kunnen we leren van het mbo? In dit artikel vragen we ons af of het lerarentekort in combinatie met de behoeften van jongeren, samenleving en beroepspraktijk vraagt om een andere organisatie van onderwijs en een breder concept van 'de docent' dan nu het geval...

Artikel in Onderwijsinnovatie: De ontwerpspiegel – instrument voor reflectie ontwerp Ad-leeromgevingen

Artikel in Onderwijsinnovatie: De ontwerpspiegel – instrument voor reflectie ontwerp Ad-leeromgevingen

Op de valreep van 2019 is in het tijdschrift Onderwijsinnovatie een artikel verschenen van Ilya Zitter en Anke Kolvoort. De titel van het artikel is: De ontwerpspiegel: instrument voor reflectie ontwerp Ad-leeromgevingen. De aandacht vasthouden voor het ontwerp en stilstaan bij...

Anne Khaled is benoemd tot bestuurslid van de VOR divisie BBV

Anne Khaled is benoemd tot bestuurslid van de VOR divisie BBV

Anne Khaled is benoemd tot bestuurslid van de VOR divisie BBV (Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap) en was op 13 november voor het eerst bij het overleg. Tijdens de vergadering is de ORD 2020 besproken, zoals ideeën om het divisieslot te...

OU-masterstudente doet onderzoek naar begeleiding in hybride leeromgevingen

OU-masterstudente doet onderzoek naar begeleiding in hybride leeromgevingen

Vanaf deze maand is ons team verrijkt met OU-masterstudente Hanneke van Velthooven-Scheffers. Zij zal haar scriptie voor de studie Onderwijswetenschappen schrijven en gebruikt hiervoor data van het project Ruimte voor wendbaar vakmanschap. Het onderzoek richt zich op de begeleiding die...

Nieuw promotieonderzoek door Kitty Meijer: Naar duurzaam toetsbekwame hbo docenten

Nieuw promotieonderzoek door Kitty Meijer: Naar duurzaam toetsbekwame hbo docenten

Naar duurzaam toetsbekwame hbo docenten De HU stimuleert en faciliteert promotieonderzoek door het toekennen van vouchers aan docenten die daarmee vier jaar lang een aanzienlijk deel van hun tijd aan promotieonderzoek kunnen werken. Bij het Lectoraat Beroepsonderwijs kwam een voucher beschikbaar...

ORD 2020: Schrijf je in voor het Kom over de Brugprogramma

ORD 2020: Schrijf je in voor het Kom over de Brugprogramma

Op 24, 25 en 26 juni 2020 vinden de Onderwijs Research Dagen plaats. Op 24 juni organiseert Hogeschool Utrecht het Kom over de Brugprogramma, bedoeld voor zowel onderwijsprofessionals als praktijkgerichte onderwijsonderzoekers. We delen kennis uit praktijkgericht onderzoek met elkaar, en staan stil bij wat deze kennis betekent voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Deel jouw kennis en ervaring We willen je bij deze van harte uitnodigen om jouw kennis en ervaring te delen met andere onderwijsprofessionals en praktijkgerichte onderzoekers. Heb je bijvoorbeeld in jouw...

Nieuwe publicatie van promovendus Marlies de Vos

Nieuwe publicatie van promovendus Marlies de Vos

Onlangs is in het Journal of Education and Work een artikel van Marlies de Vos verschenen over haar onderzoek naar het oordeelsvormingsproces van opleiders op de werkplek. Door middel van interviews met een diversiteit aan praktijkopleiders in het beroepsonderwijs heeft Marlies in beeld gebracht welke strategieën praktijkopleiders gebruiken om aan informatie te komen en hoe het continue proces van oordeelsvorming er uit ziet. Het artikel is hier te downloaden en de eerste 50 exemplaren zijn gratis toegankelijk via de uitgever. Voor...

Nieuw promotieonderzoek door Rieke van Bemmel: Het ontwerpen van een responsief curriculum voor lerarenopleidingen in het hbo

Nieuw promotieonderzoek door Rieke van Bemmel: Het ontwerpen van een responsief curriculum voor lerarenopleidingen in het hbo

Het ontwerpen van een responsief curriculum voor lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs. De HU stimuleert en faciliteert promotieonderzoek door het toekennen van vouchers aan docenten die daarmee vier jaar lang een aanzienlijk deel van hun tijd aan promotieonderzoek kunnen werken. Bij...

Podcast professionaliseringsdag TLN i.o.

Podcast professionaliseringsdag TLN i.o.

Het Teaching & Learning Network (TLN i.o.) is een platform, waar alle professionals van de HU samenkomen. TLN wordt ondersteund door een TLN-team, bestaande uit collega’s uit de opleidingen, kenniscentra en diensten van de HU. Een groot deel van hen...

Bijdrages op de MBO Onderzoeksdag

Bijdrages op de MBO Onderzoeksdag

Op 21 november vond de MBO Onderzoeksdag plaats op het ROC van Twente te Hengelo, met op die dag verschillende bijdrages van het Lectoraat Beroepsonderwijs. Promovenda Marjanne Hagedoorn presenteerde de onderzoeksreis van één van haar studies, Annoesjka Boersma en Machiel...

Van en met elkaar leren over beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs in een onderzoekswerkplaats

Van en met elkaar leren over beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs in een onderzoekswerkplaats

Mbo-docenten, hbo-docenten en praktijkgerichte onderzoekers leren van en met elkaar in de onderzoekswerkplaats “beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs”. Lees het artikel van Liesbeth Baartman en Kitty Meijer in EXAMENS over de werkplaats. Hierin beschrijven we hoe we werken, en we geven...

Artikel in Profiel: Nadenkmomenten van studenten in een hybride leeromgeving

Artikel in Profiel: Nadenkmomenten van studenten in een hybride leeromgeving

Samen met Marco Mazereeuw (NHL-Stenden), hebben Anne Khaled en Machiel Bouwmans van het lectoraat Beroepsonderwijs een artikel gepubliceerd in Profiel (thema: wendbaar onderwijs vraagt flexibel docentschap) over nadenkmomenten van studenten in hybride leeromgevingen. In dit artikel worden de eerste resultaten van het project Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap gepresenteerd. De auteurs vragen lezers om een reactie op deze resultaten: herkennen ze de typen leren, kunnen ze er iets mee in de praktijk, en kunnen ze er voorbeelden bij geven? Lees hier het...

Ilya Zitter aangesteld als Lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs

Ilya Zitter aangesteld als Lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs

Ilya Zitter is per 1 november aangesteld als Lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs bij het lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht. “Mijn focus ligt op wat voor omgevingen we als beroepsonderwijs samen met de buitenwereld kunnen ontwerpen en inrichten om leerprocessen van professionals uit te lokken.” Goed opgeleide professionals zijn hard nodig in de huidige maatschappij, waarin zoveel complexe vraagstukken spelen. Lees hier het volledige...

Docent zijn op het snijvlak van onderwijs en onderzoek: lessons learned uit het mbo

Docent zijn op het snijvlak van onderwijs en onderzoek: lessons learned uit het mbo

Een geslaagde interactieve sessie op het NRO-congres, door Anne-Ruth Oosterbroek (ROC van Twente) en Annoesjka Boersma (Lectoraat Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht). Circa 60 deelnemers gingen aan de slag met het instrumentarium uit NRO-project "Onderzoeksverrichtingen van docenten in de praktijk van het...

Scale up aanvraag is toegekend!

Scale up aanvraag is toegekend!

Goed nieuws: de RIF aanvraag ‘Hybride lerend systeem water’ is toegekend. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap, CIV Water over dit mooie nieuws: ‘Met de scale-up subsidie ‘Hybride lerend systeem water’ wil CIV Water een hybride leeromgeving realiseren, waarin onderwijs en...

Welke kenmerken van de leeromgeving en welke aanpakken in een associate degree-opleiding bevorderen studiesucces van studenten afkomstig uit het mbo?

Welke kenmerken van de leeromgeving en welke aanpakken in een associate degree-opleiding bevorderen studiesucces van studenten afkomstig uit het mbo?

Vanuit het lectoraat Beroepsonderwijs werken we samen met het Instituut voor Associate degrees (IAD) aan de kennisontwikkeling over leeromgevingen op niveau 5 ofwel Ad. Om te weten te komen wat er al bekend is hierover, hebben we namens de mbo-partner...

Conferentie Formatief Toetsen – 13 November

Conferentie Formatief Toetsen – 13 November

Liesbeth Baartman en Machiel Bouwmans (lectoraat beroepsonderwijs) trekken samen met SLO en Wageningen Universiteit het leernetwerk formatief evalueren. In het leernetwerk participeren 13 VO-scholen en ongeveer 130 docenten en wordt samen gewerkt aan formatief evalueren in de klas. Elk jaar...

Regiodagen project Je Ogen Uitkijken

Regiodagen project Je Ogen Uitkijken

In oktober zijn drie regiodagen georganiseerd in zuid, midden en noord Nederland. Docenten van verschillende hogescholen in Nederland hebben gewerkt met de eerste opbrengsten van het project. Centraal staan de duurzame toetsbekwaamheid van hbo-docenten (BKE/SKE) en het Protocol Afstuderen. Liesbeth Baartman en Kitty Meijer (lectoraat beroepsonderwijs) en Lisette Munneke (lectoraat methodologie van praktijkgericht onderwijs) hebben workshops gegeven waarin deelnemers de “vuile was” hebben buitengehangen over BKE/SKE, een “wie ben ik” spel hebben gespeeld over duurzaam toetsbekwame hbo-docenten en “elkaar de...