Artikel: De kloof tussenschool en praktijk dichten. Hoe is de ervaring van werkveldpartners en studenten?
© Olivier Huisman

Artikel: De kloof tussenschool en praktijk dichten. Hoe is de ervaring van werkveldpartners en studenten?

Uit interviews met meer dan 60 studenten van diverse mbo-opleidingen blijkt dat studenten de meerwaarde zien van leeromgevingen die school en de praktijk dichterbij elkaar brengen. Veel werkveldpartners zien de toekomstbestendigheid van hun sector en het maatschappelijk belang als voornaamste reden om samen met een mbo-instelling een leeromgeving op te zetten waarbij school en de praktijk dichtbij elkaar worden georganiseerd.

De interviewstudie is uitgevoerd door Kathinka van Doesum en Jantje Timmerman, onderzoekers bij het practoraat Research Lab van mboRijnland. Beiden zijn daarnaast verbonden aan Hogeschool Utrecht: Kathinka is promovendus bij het lectoraat Beroepsonderwijs, Jantje is onderzoeker bij het lectoraat Meertaligheid in Onderwijs.
O.b.v. de studie is met medewerking van Ilya Zitter (lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs) een praktijkartikel geschreven, gepubliceerd in het vakblad Profiel.

Download het artikel: De kloof tussen school en praktijk dichten

Bron: Timmerman, J. & Van Doesum, K. (2023). De kloof tussen school en praktijk dichten. Profiel2023-8, 6-9.