Wetenschappelijke review: Beoordelingspraktijken van praktijkopleiders tijdens stage

Wetenschappelijke review: Beoordelingspraktijken van praktijkopleiders tijdens stage

Onderzoeker Marlies de Vos, onlangs gepromoveerd bij het lectoraat Beroepsonderwijs en docent bij Instituut Archimedes, schreef samen met Elly de Bruijn (lector Beroepsonderwijs en bijzonder hoogleraar, OU), Cees van der Vleuten (emeritus hoogleraar, Maastricht University) en Liesbeth Baartman (lector Toetsing en Beoordeling in Beroepsonderwijs) een artikel op basis van een literatuur review. De review brengt in kaart wat er bekend is over hoe het beoordelen van studenten tijdens stage werkt wanneer dit wordt uitgevoerd door praktijkopleiders. Hoe zien hun beoordelingspraktijken eruit? En wat doen praktijkopleiders wanneer ze beoordelen? Het artikel is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Vocations and Learning.

De review laat zien dat beoordelen in de beroepspraktijk het beste tot zijn recht komt als het geïntegreerd is in het dagelijks werk van de opleider, waarbij de werkrelatie tussen de student en de praktijkopleider van groot belang is. De review toont ook aan dat het beoordelen van werkplekleren een proces is, waarin constant activiteiten worden ondernomen die gerelateerd zijn aan oordeelsvorming. Als een praktijkopleider in het dit de inschatting maakt dat een student nog moeite heeft met bepaalde werkzaamheden, krijgt deze student bijvoorbeeld meer ondersteuning of feedback. Zo zijn beoordelen en begeleiden nauw met elkaar verweven.

Nieuwsgierig geworden? Lees het hele artikel hier: How do workplace educators assess student performance at the workplace? A qualitative systematic review (gratis toegankelijk).

Bron: De Vos, M., Baartman, L., Van der Vleuten, C., & De Bruijn, E. (2023). How do workplace educators assess student performance at the workplace? A qualitative systematic review. Vocations and Learning.