Hoe doe je onderzoek voor, naar of door een interventie?

Hoe doe je onderzoek voor, naar of door een interventie?

In onderwijskundig onderzoek wordt voor onderzoek voor, naar of door een interventie onder meer Educational Design Research (EDR) gebruikt. Bij het lectoraat beroepsonderwijs past Rieke van Bemmel deze methode toe in haar promotieonderzoek naar de responsiviteit van een curriculum voor het opleiden van leraren. Om zich in EDR te professionaliseren en om de kwaliteit van het promotieonderzoek te verhogen, neemt zij deel aan de cursus Conducting Educational Design Research van het interuniversitaire centrum voor onderwijswetenschappen (ICO).

ICO is een interuniversitaire graduate school en onderzoeksnetwerk tegelijk. Promovendi van verschillende universiteiten nemen deel aan de cursussen uit het cursusaanbod en leren van en met elkaar. Meer informatie vind je op ICO-Educaton.

Wil je meer weten over het promotieonderzoek? Ga dan naar de projectpagina.