Lectoraat beroepsonderwijs levert bijdrage aan symposium over hybride leeromgevingen bij het Innovatie Kwartier Den Bosch

Lectoraat beroepsonderwijs levert bijdrage aan symposium over hybride leeromgevingen bij het Innovatie Kwartier Den Bosch

Het lectoraat Beroepsonderwijs heeft op 16 november 2023 recente inzichten van het onderwijsonderzoek naar hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs (mbo, hbo, LLO) gedeeld tijdens een symposium in het Innovatie Kwartier Den Bosch. Het Innovatie Kwartier Den Bosch is een gebied waar onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en gemeente samenwerken om innovatie te stimuleren. Het symposium was georganiseerd door Avans Hogeschool en de Bossche Investerings-Maatschappij en was bedoeld voor bestuurders, onderwijsprofessionals en het bedrijfsleven.

Ilya Zitter (lector leeromgevingen in het beroepsonderwijs) gaf een keynote over hybride leeromgevingen als knooppunten in de maatschappij waarin verschillende partijen met uiteenlopende agenda’s bij elkaar komen om samen te werken en te leren. Ilya benadrukte de waarde van de ‘tussenruimte’, dat wil zeggen de ruimte tussen bestaande structuren en kaders in, die we met elkaar (nog meer) kunnen benutten te hybridiseren en leeromgevingen te creëren waarin iedereen lerend is.

Tijdens twee parallelsessies gingen deelnemers nader in op de praktijk van hybride leeromgevingen. Erica Bouw (hogeschoolhoofddocent en onderzoeker, lectoraat Beroepsonderwijs) een verdiepende sessie over het ontwerpen van leeromgevingen op de grens van school en de beroepspraktijk. Zij ging in op manieren om de leeromgevingen te duiden, om ze op consistente wijze te ontwerpen en om de waarde van die leeromgevingen in beeld te brengen.

Naast de bijdragen vanuit het lectoraat Beroepsonderwijs was er een keynote van Ruben Ogink van Hello New Day en diverse bijdragen van partners die betrokken zijn bij het project Hybride Leren in het Innovatiekwartier Den Bosch. Ook lieten diverse studenten zien aan welke projecten ze werkten.

Het symposium werd goed ontvangen door de deelnemers. Zij waardeerden de gedeelde inzichten en de praktische handvatten die ze kregen. Een en ander werd aan het einde trefzeker samengevat door een ‘live tekenaar’.