Lectoraat beroepsonderwijs op de mbo-onderzoeksdag: Zet het leerproces van de mbo-student centraal

Lectoraat beroepsonderwijs op de mbo-onderzoeksdag: Zet het leerproces van de mbo-student centraal

Op donderdag 4 november vond de Mbo-onderzoeksdag plaats. Het Lectoraat Beroepsonderwijs heeft bijdragen geleverd in de vorm vanĀ  minireeksen. Centraal stond de vraag: op welke manier bevorder jij het leren van studenten?

Als ontwerper van leeromgevingen of begeleider van mbo-studenten is het belangrijk dat je je bewust bent van hoe je naar leren kijkt. Je weet welke vorm van leren je wilt oproepen of ondersteunen, zodat studenten zich tot bekwame beroepsuitoefenaars ontwikkelen. Tijdens deze mini-reeks deelden we inzichten uit een literatuurreview naar leerprocessen voor en tijdens de beroepsuitoefening. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek en maakten de vertaalslag van de inzichten naar hun dagelijkse praktijk. (Praktijk)opleiders kunnen de inzichten gebruiken om leren van studenten te begeleiden, leerprocessen te monitoren en om heel gericht bepaalde manieren van leren te ontlokken met behulp van leeromgevingen.

De minireeks bestond uit drie sessies voorafgaand aan de Mbo-onderzoeksdag en een sessie tijdens de onderzoeksdag zelf. Bijdragen worden geleverd door Maaike Koopman, Anne Khaled, Liesbeth Baartman en Ilya Zitter, met medewerking van Dylan Kwakkel (ROC Midden Nederland), Ruurd Adrian (Mbo Utrecht) en Kathinka van Doesum (Mbo Rijnland).

Naast bovenstaande mini-reeks over leerprocessen was er ook de mini-reeks Hybride leeromgevingen als context voor praktijkgericht onderzoek, georganiseerd door Da Vinci College. Ook aan deze minireeks is door lectoraat Beroepsonderwijs (Ilya Zitter) een bijdrage geleverd.

Het lectoraat leverde ook een organisatorische bijdrage met Machiel Bouwmans en Annoesjka Boersma in de voorbereidende werkgroep Mbo Onderzoeksdag.