Missiegedreven leeromgevingen: Utrechtse challenges onder de loep en op de kaart

Missiegedreven leeromgevingen: Utrechtse challenges onder de loep en op de kaart

Studenten van Hogeschool Utrecht werken op diverse plekken binnen de Gemeente Utrecht aan complexe maatschappelijke vraagstukken in de vorm van challenges (en aanverwante vormen zoals labs, hybride leeromgevingen of werkplaatsen). Maar welke initiatieven zijn er precies? En welke kenmerken hebben deze? Om challenges door te kunnen ontwikkelen als onderwijskundig gevalideerde en duurzame onderwijsvorm is meer inzicht in de initiatieven noodzakelijk. Maaike Koopman en Ilya Zitter deden ontwerpgericht onderzoek naar challenges met als doel om bij te dragen aan dit inzicht in Utrechtse initiatieven.

In het onderzoek is in een tweetal rondes toegewerkt naar prototypes van een scan en stadskaart. De ontwikkelde scan kan ingezet worden om Utrechtse leeromgevingen doorsnijdend te beschrijven. Het uiteindelijke prototype van de scan heeft de vorm van een kaartspel voor het ontwerpen, monitoren en evalueren van challenges. De stadskaart kan gebruikt worden om leeromgevingen op de kaart te zetten. Het prototype stadskaart – een geografische kaart waarmee je kunt inzoomen op challenges – geeft overzicht over challenges heen (het overall portfolio). Het toewerken naar deze prototypes zorgde er tevens voor dat ontwerpafwegingen die een rol spelen bij het ontwikkelen van challenges geëxpliciteerd werden.

Het onderzoek werd gefinancierd vanuit de City Deal Kennis Maken (CDKM) en sluit aan bij de ambities van de Utrecht Challenge Alliantie Gezond Stedelijk Leven. De resultaten van het onderzoek zijn recent gedeeld op de landelijke CDKM dag. Het eindrapport van alle onderzoeken binnen de subsidieregeling is hier te vinden.