Twee promovendi van start bij het lectoraat met interessante onderzoeksvragen

Twee promovendi van start bij het lectoraat met interessante onderzoeksvragen

Per 1 september is het lectoraat Beroepsonderwijs twee promovendi rijker: Nienke Boere en Kathinka van Doesum starten beiden aan een interessant promotietraject. Lees hieronder meer over hen en hun plannen voor de komende jaren.

Nienke Boere

“Goede feedback is meer dan een boodschap”

Nienke Boere, sinds 2021 junior onderzoeker bij het lectoraat Beroepsonderwijs, is in september gestart met haar promotieonderzoek. Nienke onderzoekt hoe hbo-docenten ondersteund kunnen worden bij het vormgeven van een formatief evaluatieproces, gericht op de ontwikkeling van onderzoekend vermogen bij hbo-studenten.

Twee belangrijke vragen hierbij zijn:

  1. Hoe kunnen we studenten niet alleen feedback geven op hun werk maar ook op de onderliggende beroepscompetenties, zodat zij deze feedback ook kunnen benutten in een andere context?
  2. Hoe kunnen we het formatieve evaluatieproces zo inrichten dat de student hier een actieve rol in speelt en de lead neemt over het eigen leerproces?

Nienke wordt tijdens haar promotieonderzoek begeleid door promotor Elly de Bruijn (bijzonder hoogleraar pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening bij de Open Universiteit, tevens lector Beroepsonderwijs) en co-promotoren Liesbeth Baartman (lector Toetsing en Beoordeling in het beroepsonderwijs) en Lisette Munneke (senior onderzoeker lectoraat Co-design). Nienke haar promotietraject wordt grotendeels gefinancierd vanuit een HU-voucher.

Nienke kijkt ernaar uit om samen met docenten uit de praktijk op zoek te gaan naar antwoorden op bovenstaande vragen. Interesse of meedenken over het onderwerp van Nienke haar promotieonderzoek? Neem contact op met Nienke!

© mboRijnland
Kathinka van Doesum

De beroepsidentiteitsvorming van mbo-studenten in het economisch domein

Kathinka van Doesum start met promotieonderzoek naar de vorming van een beroepsidentiteit van mbo-studenten in het economisch domein. Het doel is om te begrijpen hoe deze studenten hun beroepsidentiteit vormen in en over leeromgevingen heen, en op welke manier leeromgevingen daaraan kunnen bedragen.

Middelbaar beroepsonderwijs is gericht op de voorbereiding en kwalificatie van studenten voor de beroepspraktijk en vervolgonderwijs. Bij de voorbereiding op de beroepspraktijk hoort het vormen van een beroepsidentiteit, maar dit proces is kan uitdagend verlopen. Van mbo-studenten in het economisch domein is bekend dat zij hun mbo-opleiding vaak starten zonder duidelijk beeld van het beroep waarvoor zij worden opgeleid. Een punt van zorg is dat deze studenten vaak kampen met motivatiegebrek en ontevredenheid. Er is weinig bekend over hoe de vorming van een beroepsidentiteit bij mbo-studenten in het economische domein verloopt. In dit promotieonderzoek worden studenten gedurende hun opleiding gevolgd, waarbij specifiek gekeken wordt naar de leeromgevingen waarbinnen studenten zich bewegen en wat daarin bijdraagt aan de vorming van hun beroepsidentiteit.

Kathinka werkt sinds 2004 als docent economische opleidingen bij mboRijnland. Als docent-onderzoeker bij practoraat Research Lab van mboRijnland werkt zij al een aantal jaar samen met Ilya Zitter (lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs) aan onderzoek rondom hybride leeromgevingen. In deze samenwerking ontstond het idee voor dit promotieonderzoek, dat medegefinancierd wordt door mboRijnland. De promotor vanuit de OU is Elly de Bruijn ((bijzonder hoogleraar pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening bij de Open Universiteit, tevens lector Beroepsonderwijs), de co-promotor is Ilya Zitter.

Meer weten over het promotieonderzoek van Kathinka? Neem contact met haar op.