Wetenschappelijk artikel: Informele en formele activiteiten die het leren van mbo-docenten stimuleren

Marjanne Hagedoorn, promovendus bij het lectoraat Beroepsonderwijs en verbonden aan Landstede Groep (mbo), schreef samen met Elly de Bruijn (lector Beroepsonderwijs en bijzonder hoogleraar, OU), Maaike Koopman (hogeschoolhoofddocent en senior onderzoeker bij lectoraat Beroepsonderwijs en lectoraat Werken in Onderwijs) en Machiel Bouwmans (onderzoeker lectoraat Organisaties in Digitale Transitie), een artikel over haar onderzoek naar informele en formele activiteiten die het leren van mbo-docenten stimuleren, onderdeel van haar promotieonderzoek naar professionele ontwikkeling van mbo-docenten. Het artikel is onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Teachers and Teaching: Theory and practice.

Het onderzoek biedt waardevolle inzichten in formele én informele activiteiten die, volgens mbo-docenten zelf, leiden tot leren. We hopen met dit onderzoek docenten, opleidingsteams, HR-professionals, en vormgevers van professionalisering te inspireren om het leren van mbo-docenten nog beter te stimuleren.

Nieuwsgierig geworden? Lees het hele artikel hier: One size does not fit all – mapping informal and formal professional development activities of vocational teachers (gratis toegankelijk).

Bron: Hagedoorn, M., Koopman, M., Bouwmans, M. & de Bruijn, E. (2023). One size does not fit all – mapping informal and formal professional development activities of vocational teachers. Teachers and Teaching: Theory and Practice. https://doi.org/10.1080/13540602.2023.2276743