Deze website hoort bij een onderzoek naar de nieuwswaarde van datavisualisaties. In de pagina ‘overzicht datavisualisaties’ staat en selectie van actuele datavisualisaties uit Nederlandse media. Deze zijn te ordenen naar functie, vorm, inhoud, en platform. De ordeningscriteria hangen samen met het evaluatiemodel van dit onderzoek. Meer daarover in de pagina ‘Achtergrond’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Journalismlab van de Hogeschool Utrecht

Narratieve rationaliteit

Narratieve rationaliteit

Narratieve Paradigma Theorie Dit onderzoek naar de kwaliteit van datavisualisaties gaat uit van de Narratieve Paradigma Theorie (NPT). Volgens deze theorie gebruiken we narratieve rationaliteit als criterium om te bepalen of een verhaal goed of slecht is, acceptabel of onacceptabel. Je gelooft een verhaal als het samenhangend overkomt en in overeenstemming is met je ervaring. Het schema hieronder toont de kenmerken van narratieve...

Waardering van datavisualisaties

Waardering van datavisualisaties

Hypothese De hypothese van dit onderzoek naar de nieuwswaarde van datavisualisaties is dat gebruikers goede datavisualisaties beter waarderen dan slechte. Maar wat verstaan we dan onder een goede datavisualisatie? Verhaal Om een antwoord te kunnen geven op de vraag: wat is een goede datavisualisatie,...

Animatie zwaartekrachtgolven

Animatie zwaartekrachtgolven

Animatie zwaartekrachtgolven nrc.nl - 12 feb 2016 klik op afbeelding om video te...

Einsteins gelijk

Einsteins gelijk

Uitleg over zwaartekrachtgolvenNRC Handelsblad 12 feb....

Visuele journalistiek: zichtbaar maken wat ontzichtbaar is

Visuele journalistiek: zichtbaar maken wat ontzichtbaar is

Graphic redacteur Graham Roberts begint zijn verhaal over visuele journalistiek bij de New York Times aan het Spui in Amsterdam met een citaat van een meisje uit een sloppenwijk die wegdroomt bij een advertentie over een zonnige vakantie. Hij verwijst...

Vergelijken wij appels met peren?

Vergelijken wij appels met peren?

Op 14 april  presenteerde wij  de voorlopige resultaten van het onderzoek Nieuwswaarden van datavisualisaties.“Het leidde in ieder geval tot een geanimeerde discussie,” reageerde lector Piet Bakker na afloop.  En eanimeerd was het. Sommigen vonden het vernieuwend en constructief om, zoals wij voorstellen,  datatvisualisaties als verhaal te analyseren, maar er waren er ook die vonden dat ons onderzoek nergens op sloeg, omdat we  datavisualisaties en infographics op een hoop gooien. Appels en peren! Resultaten Allereerst de resultaten. We hebben tot nu toe 273 datatvisualisaties...

Infographiclessen uit WOI: hoe je lezers trekt met kaarten

Infographiclessen uit WOI: hoe je lezers trekt met kaarten

Legerofficier Francisco Martin Llorente redde de Spaanse krant El Debate van haar ondergang met zijn infographics over de Eerste Wereldoorlog. Kaarten zijn nog steeds de meest gebruikte vorm van infographics in kranten. Zeker als het gaat om oorlogsverhalen. Dat ze niet altijd goed werken, weten we. De kaarten van Llorente laten zien hoe het beter kan. De oplage van de katholieke pro-Duitse krant El Debate liep in 1916 in korte tijd op van 8000 naar 58000 nadat ze er de verhalen en...

Opzet gebruikersonderzoek

Opzet gebruikersonderzoek

Doel Zoals in de post over nieuwswaarde staat, willen we twee dingen onderzoeken: Vinden de gebruikers een infographic aantrekkelijk, begrijpelijk en bruikbaar? Wat voegt de infographic volgens de gebruiker toe aan de tekst waarbij die is afgedrukt? Methode Om daar achter te komen kunnen we...