Deze website hoort bij een onderzoek naar de nieuwswaarde van datavisualisaties. In de pagina ‘overzicht datavisualisaties’ staat en selectie van actuele datavisualisaties uit Nederlandse media. Deze zijn te ordenen naar functie, vorm, inhoud, en platform. De ordeningscriteria hangen samen met het evaluatiemodel van dit onderzoek. Meer daarover in de pagina ‘Achtergrond’. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Journalismlab van de Hogeschool Utrecht

Narratieve rationaliteit

Narratieve rationaliteit

Narratieve Paradigma Theorie Dit onderzoek naar de kwaliteit van datavisualisaties gaat uit van de Narratieve Paradigma Theorie (NPT). Volgens deze theorie gebruiken we narratieve rationaliteit als criterium om te bepalen of een verhaal goed of slecht is, acceptabel of onacceptabel. Je gelooft een verhaal als het samenhangend overkomt en in overeenstemming is met je ervaring. Het schema hieronder toont de kenmerken van narratieve...

Waardering van datavisualisaties

Waardering van datavisualisaties

Hypothese De hypothese van dit onderzoek naar de nieuwswaarde van datavisualisaties is dat gebruikers goede datavisualisaties beter waarderen dan slechte. Maar wat verstaan we dan onder een goede datavisualisatie? Verhaal Om een antwoord te kunnen geven op de vraag: wat is een goede datavisualisatie,...

Animatie zwaartekrachtgolven

Animatie zwaartekrachtgolven

Animatie zwaartekrachtgolven nrc.nl - 12 feb 2016 klik op afbeelding om video te...

Einsteins gelijk

Einsteins gelijk

Uitleg over zwaartekrachtgolvenNRC Handelsblad 12 feb....

Visuele journalistiek: zichtbaar maken wat ontzichtbaar is

Visuele journalistiek: zichtbaar maken wat ontzichtbaar is

Graphic redacteur Graham Roberts begint zijn verhaal over visuele journalistiek bij de New York Times aan het Spui in Amsterdam met een citaat van een meisje uit een sloppenwijk die wegdroomt bij een advertentie over een zonnige vakantie. Hij verwijst...