Landelijk netwerk

In 2018 hebben een aantal hogescholen in Nederland een leer- en onderzoeksgemeenschap opgezet voor veranderaars.

De gemeenschap begon met twee hoofddoelen:
(1) het professionaliseren van de individuele deelnemer en
(2) het bestuderen van mechanismes en het verloop van onderwijsinnovaties

De eerste actie van het netwerk was het starten van een leergang, Innoveren in het HBO,  voor en door deelnemers waarin een aantal keer per jaar, elke keer met een tweedaagse bijeenkomst in een van de steden, van en met elkaar geleerd werd over casuistiek, opgedane ervaring en opbrengsten van onderzoek.

Inmiddels zijn al 4 groepen innovatoren van start gaan in de leergang Innoveren in het HBO en vormen we met de deelnemende hogescholen een landelijk netwerk.

In dit netwerk wordt kennis en ervaring gedeeld en onderzoek geïnitieerd.

 

Deelnemende hogescholen zijn:

Hogeschool Utrecht

NHL/Stenden

Windesheim Hogeschool

Avans Hogeschool

De Haagse Hogeschool

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Inholland

Artez Hogeschool

 

Er is een gemeenschappelijk platform voor dit landelijk netwerk opgericht waarop actuele informatie en kennisuitwisseling plaatsvindt.