Contractbureau

HET CONTRACTBUREAU

Het Contractbureau ondersteunt en faciliteert post-hbo cursussen en masters. Deze cursussen zijn gericht op professionals die zich verder willen ontwikkelen en een leven lang willen leren.

Wij dragen zorg voor een goede dienstverlening aan de cursist; van inschrijving tot certificering. De cursussen die wij als team ondersteunen zijn heel divers; van cursussen van één dag tot masters en cursussen met een looptijd van 2 jaar. Hierbij zijn wij als team heel onderwijslogistiek in het klein en ondersteunen wij als contractbureau post-hbo onderwijs van bijna alle instituten.
Ook verzorgen wij als team trainingen en cursussen bij bedrijven met een bepaalde opleidingsvraag, de zogeheten incompanyopleidingen. ​

Taken die behoren tot onze dienstverlening:​
– Inschrijvingen cursisten verwerken;​
– Lokalen reserveren;​
– Catering regelen;​
– Eerste aanspreekpunt voor cursisten met vragen gedurende de gehele cursus;​
– Zorgen voor een informatievoorziening rondom lesdagen;​
– Diploma’s en certificaten opmaken;​
– Ondersteunen bij diplomeringen;​
– Evaluaties uitzetten.

Verder werken wij als team met een strategiehuis, daarbinnen zijn drie pijlers: Basis op orde, team en talentontwikkeling en partnerschap. Binnen deze pijlers werken we aan concrete doelen om zo de samenwerking met het onderwijs nog beter te laten verlopen.

Tot slot werken wij aan meerdere teamoverstijgende projecten.​

Manager Contractbureau: Delilah Grobben​

Waarvoor kun je bij ons terecht?
Spreek je mensen met vragen over cursussen van de HU, stuur ze dan zeker naar ons door. Wij zijn bereikbaar via het volgende mailadres: werkenstudie@hu.nl