STIP
STIP

STIP

Wie zijn we?

Bij het Studenten Informatie Punt (STIP) kunnen studenten via e-mail, telefoon en aan de balie terecht met al hun onderwijs gerelateerde vragen. Het STIP gaat voor goede, duidelijke, snelle en betrokken dienstverlening.

Ons team bestaat uit ruim 20 gedreven medewerkers die zich elke dag inzetten om studenten te helpen met hun vragen. Binnen het STIP werken we zoveel mogelijk in zelfstandig werkende teams. Door het volgen van diverse trainingen en cursussen hebben wij ons ontwikkeld tot informatiespecialisten en bovenal klantcontactspecialisten.

Manager van het STIP: Marieke van der Padt

Vragen? Stuur je mail naar:  stip@hu.nl

 

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Bij het STIP kunnen studenten terecht met vragen over:

  • In- en uitschrijven aan de opleiding
  • In- en uitschrijven voor cursussen en herkansingen. Wij kunnen in Osiris zien of een student goed staat ingeschreven voor een cursus en/of toets. Wanneer de inschrijving niet in orde is kunnen wij vertellen hoe de student het beste kan handelen.
  • Lesroosters
  • Organisatie van centraal georganiseerde (her)tentamens
  • Studieroute
  • Groepsindelingen
  • Profileringsruimte (minors, keuzevakken en prémasters)
  • Afstuderen
  • Uitreiken getuigschriften. Bij de studentenbalie aan de Padualaan 101 en in Amersfoort aan De Nieuwe Poort 21, kunnen studenten, die niet naar de propedeuse- of diploma-uitreiking zijn geweest hun getuigschrift ophalen.

Het Facultair Rechtsloket is tevens onderdeel van het STIP. Wanneer een student het ergens niet mee eens is, waarover zij een klacht willen indienen en waarvan zij vinden dat de opleiding of Examencommissie een bepaald besluit moet nemen, dan kan de student een klacht indienen. Studenten kunnen via AskHU heel makkelijk de klachtenpagina vinden, daar staat ook het klachtenformulier. Hier kan tevens al een voorselectie worden gemaakt op het onderwerp van de  klacht.