Onze resultaten
Impact

Impact

Uitval en tevredenheid

Uitval van ICT studenten in het eerste jaar van hun HBO studie is al decennia lang erg hoog en schommelt rond de 50%. Ook bij de Hogeschool Utrecht is de uitval rond de 50%. Daarnaast is de tevredenheid met het ICT onderwijs en de klassieke vorm ook vrij laag geweest tot 2020. De eerste ervaringen met de open leervorm van Open-ICT zijn opgedaan van 2017 in een 3e jaarspecialisatie (Open Innovatie). Deelnemende studenten waren erg tevreden met deze open onderwijsvorm en bleken ook nog eens projecten van een hoge kwaliteit te leveren. Kennis bleken ze prima zelf op te doen via vrij beschikbare bronnen op internet en bovendien een enorme groei te laten zien in professionele vaardigheden als samenwerken, boodschap overbrengen en pro-actief handelen.

Deze positieve ervaring is de stimulans geweest om de open leervorm ook in jaar 1 al aan te bieden. Vanaf dat moment is het onderwijsproces zelf volledig gebaseerd op SCRUM, waarbij studenten in gemengde teams direct aan de slag gaan op echte projecten en iedere twee weken bedenken wat ze maken en dat na twee opleveren en terugkijken wat goed ging en de volgende ronde beter kan.

Ook in jaar 1 bleek de tevredenheid met deze onderwijsvorm erg hoog te zijn (schommelt rond de 9) en de uitval blijkt jaarlijks onder de 25% te komen. Eén van de belangrijkste redenen daarvoor lijkt het personaliseren van onderwijs en de intensieve aandacht voor de studenten. Hierdoor worden twee typen van studenten beter behouden.

uitval

Eerst studentsucces dan studiesucces

Aan de linkerkant van het spectrum worden studenten behouden die vaak met te veel persoonlijke problemen kampen waardoor het volgen van een HBO studie lastig is. Door de vele persoonlijke gesprekken komen we al snel achter de grootste studiebeperkingen en werken we eerst daaraan. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld slapeloosheid, faalangst of lage zelfdiscipline. Sommige van deze studenten lopen daardoor wel een half jaar of langer vertraging op, maar blijven wel behouden en ronden daardoor als nog de studie af.

Zelfredzamen en ambitieuzen

Aan de rechterkant van het spectrum worden studenten behouden die nu vaak uitvallen omdat ze te weinig uitdaging wordt geboden. Studenten mogen in open leren zelf vaststellen wat ze gaan leren, met wie ze leren en bij welke opdrachtgever of eigen start-up. Er zijn dus geen beperkingen en ze kunnen zelf volledig het tempo en inhoud bepalen.