Interventies

De interventies zijn onderverdeeld in twee thema’s: Voeding & Bewegen.

Onder de kopjes Voeding en Bewegen zijn de tot nu toe ontworpen interventies weergegeven. Heeft u, als professional, interesse om een concept verder te ontwikkelen. Schroom niet om contact op te nemen.