Voeding

Hier vind je de interventies die tot nu toe ontworpen zijn op het gebied van adequaat eetgedrag. POKO is een project dat zich non-stop doorontwikkelt, dit geldt ook voor de interventies. Het ontwerpproces is iteratief, wat betekent dat er telkens verbeteringen aangebracht worden.

Tastoe Smaaklab
door Frederiek van der Griendt (Student Hogeschool van Amsterdam, Product Design)
Februari 2014 – juni 2014.

Tastoe

Doel: Voedingsinname op de afdeling kinderoncologie verbeteren.
Voor wie: Kinderen met kanker in de leeftijd van 6 tot 8 jaar. Met name kinderen met hypogeusie en ageusie met gewichtsverlies.
Omschrijving: Dit is een voedingskar die gevarieerde, zachte voeding op de kamer moet aanbieden. Het Tastoe smaaklab zal bestaan uit deze 3 onderdelen. Het biedt een proeverij aan de kinderen waarbij het eten anders vormgegeven wordt. Degene die het Smaaklab aanbiedt (de voedingsassistent) zal andere kleding gaan dragen. Ook krijgt de kar een andere aankleding en vormgeving.

Door het Smaaklab komt er een nieuwe vorm van eten, waardoor het belang van eten beter zichtbaar is voor iedereen. Het implementeren van een beloningsprogramma (bijvoorbeeld stickers) aan de kinderen draagt bij aan activatie om te willen en durven proeven. Ze worden meer betrokken bij wat ze zelf willen en het geeft ze een stukje controle binnen het ziekenhuis. Het betrekken van omstanders zorgt er indirect voor dat het kind meer probeert.
De voedingsassistente kan het Smaaklab één tot twee keer per week aanbieden, zodat zij met de resultaten hiervan verder kan werken. De voedingsassistente zal een andere kleur of andere herkenbare kleding hebben, zodat ze er niet uitziet als een van de artsen of verpleegkundigen.

 

 

Oudertoolkit ‘Reis van vijf’ 1
door Tim de Jager, Wesley Krippendorf, Koen Borghols, Mitchell Nagtegaal, Judith de Waard, Lilian Jacobs
(Studenten Hogeschool Utrecht, Creatieve Industrie)

Februari 2014 – juni 2014

Reis van vijf 1

Doel: De gezonde voedingskeus voor thuis vergemakkelijken.
Voor wie: Ouders van kinderen met kanker in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Hierbij wordt gefocust op de ouders die uit zichzelf minder kennis  hebben van pedagogiek en/of voeding.
Omschrijving: Deze toolkit wordt gegeven aan de ouders van kinderen met kanker in het ziekenhuis en is voornamelijk voor thuisgebruik, na of tussen de behandeltrajecten. Met de oudertoolkit moet bewustwording gecreëerd worden bij de doelgroep over hoe adequate voeding de kwaliteit van leven kan verbeteren. Daarnaast moet de toolkit de doelgroep activeren tot het gebruik ervan.

In de reiskoffer bestaat alles uit het aantal vijf. Er zijn vijf continenten van de wereldkaart: Amerika, Afrika, Europa, Azië, Oceanië. Er zijn hierbij vijf thema’s voor ouders: Ontdek de toolkit, Voedingsstoffen, Smaak, Medicijnen en Pedagogiek. De reiskoffer wordt meegegeven aan het gezin voor thuis, het bestaat uit vijf producten:

1. De diëtist: ze wordt een ambassadeur van de toolkit.

2. Applicatie: Deze zorgt voor consistentie in het concept en overlap tussen alle onderdelen. Het verstrekt informatie en is de rode draad door de reis van 5.

3. De wereldkaart: betrekt de kinderen spelenderwijs en maakt opdrachten inzichtelijk. Het motiveert ze om actief mee te doen.

4. Het winkelmandje: Dit bestaat uit 5 vakken, 5 redenen om goed te eten. Kind helpt met boodschappen doen en bepaalt de smaak voordat het op het bord ligt.

5. De moestuin: Hierbij wordt het gezin actief bezig gehouden met voedingsstoffen.

 

Reis van 5 (2)
door Merel Vingerhoets en Brenda Janssen

reisvanvijf_kwali

Doel: De gezonde voedingskeuze van kinderoncologische patiënten in de thuissituatie vergemakkelijken
Voor wie: Kinderen met kanker van 5 tot 12 jaar en hun ouders
Omschrijving: Dit spel wordt in het ziekenhuis overhandigd aan kinderen met kanker en hun ouders en is voornamelijk voor thuisgebruik, na of tussen de behandeltrajecten. Het doel van het spel is het creëren van een positieve associatie met voeding bij de kinderen.  Om dit te bereiken, moeten kinderen verschillende opdrachten vervullen rondom een piratenthema. Voeding zit impliciet in de opdrachten verwerkt. Het spel bestaat uit een handleiding, een piratencontract, een wereldkaart, een schatkist, gouden munten, schat- en ontdekkingskaarten en vlaggetjes. Door het vervullen van opdrachten (die op de schat- en ontdekkingskaarten staan) kunnen de kinderen gouden munten verdienen. Bij het behalen van het afgesproken aantal munten  krijgen ze een zelfbedachte beloning (bijvoorbeeld “zwemmen” of “naar K3”). Ook verdienen ze vlaggetjes die ze op de wereldkaart kunnen aanbrengen. De taken vormen samen een piratenverhaal dat bedoeld is om gedurende langere tijd de aandacht van de kinderen te behouden. De hele familie wordt in het spel betrokken.

Smaaklab-kar
door Tom Kerckhaert, Corine Schouten, Duco van Beuzekom, Jeroen Coolen

IMG_9191

Doel: Voedingsinname van patiënten op de afdeling kinderoncologie verbeteren
Voor wie: Kinderen met kanker van 6 tot 8 jaar met een verminderde smaakzin, smaakverlies en/of gewichtsverlies stimuleren tot eten
Omschrijving: Dit product is een nadere uitwerking van de hardware van het Tastoe Smaaklab. Om ervoor te zorgen dat de wagen zoveel mogelijk positieve associaties met voeding ontlokt is een herontwerp noodzakelijk. De huidige wagen was niet toereikend omdat deze te groot was om de kamer ingereden te kunnen worden, hij kon voldoende gemanoeuvreerd worden en onvoldoende visueel aantrekkelijk om eetgedrag uit te lokken bij de kinderen. Op deze drie problemen is ingespeeld in de nieuwe kar, die kleiner is (maar waar wel alle producten in kunnen), eenvoudiger te besturen, aantrekkelijke kleuren bevat en een etagère om andere soorten voeding expliciet onder de aandacht van de kinderen te brengen. Daarnaast bevat de kar extra interactiemogelijkheden zoals een whiteboard, gepersonaliseerde drinkbekers, et cetera om de interactie/ service rondom het ontbijt en lunchmoment te verlevendigen.