Interventies

De lopende projecten van Powertools!

Rosa

OOC Zicht op stress: kussen

Status: Eerste versie (met inkooponderdelen) werkt. Hardware in ontwikkeling.
Getest bij Philadelphia met drie cliënten.

Iteratie 1: Rosa de Vries – Werktuigbouwkunde – Hogeschool Utrecht

Iteratie 2: Louis Groeneveld, Ramobbin Koopman, Hendrik Bolscher, Alex Braams, Mansur Dehpoor, Stijn van den Berge – Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde – Hogeschool Utrecht

Iteratie 3: Fabian Amara, Job Braham, Ewout van Gelder, Bart Koopman, Sanne de Kruif, Jonathan Rasanayag – Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde – Hogeschool Utrecht

Het OOC kussen is een tool die mensen die stress ervaren helpt om rustiger te worden. In het kussen zit een voelbare langzame “hartslag”. Deze kan tegen het lichaam worden aangedrukt en als een hulpmiddel bij meditatie of ademhalingsoefeningen worden gebruikt. Door het voelbare ritme wordt de aandacht op het kussen gevestigd en afgeleid van de stress.

Het kussen is getest bij Philadelphia en ook op de Dutch Design Week 2016. De reacties waren zeer positief en de doelgroep werd groot ingeschat; ook voor mensen met een burn-out zou het kussen kunnen werken.

Tinybots

Tinybot

Status: Robot bestaat en wordt getest bij Siza.
Onderzoek door Manon Weusthof.

Dit apparaat is een robot die dagelijks uit te voeren taken opnoemt op de tijd die ingesteld is. Op deze manier worden mensen met een verstandelijke beperking geholpen bij het indelen van hun dag. Ze kunnen dan niks meer vergeten te doen waardoor de zelfredzaamheid wordt verhoogd. Het is simpel gezegd een gerobotiseerde planningsassistent. Deze interventie is te vergelijken met MyDaylight de manier waarop de taken duidelijk gemaakt worden is anders.

M-Power-T

M-power tablet

Status: In ontwikkeling

Niet getest
Iteratie 1:
Iteratie 2:

De M-power tablet zorgt dat een groep jongeren rondom een tablet een gesprek kan voeren. Het gesprek wordt face-to-face gevoerd en de tablet geeft enkele mogelijke onderwerpen of vragen aan die de verschillende deelnemers kunnen gebruiken. Jongeren kunnen een eigen profiel aanmaken en hierin hun interesses opgeven in de vorm van zogenaamde “tags”. Op deze manier kunnen de vragen worden afgestemd op de interesses van de jongeren bij een bepaalde sessie/training.

M-power horloge

M-power horloge

Status: werkend prototype (op een smartwatch)

Getest bij Intermetzo met 6 – 10 jongeren
Iteratie 1:
Iteratie 2:

Het M-power horloge is een smartwatch bedoeld voor jongeren (12-18) met ASS en/of LVB. Op het horloge is de M-power app geïnstalleerd die hulp biedt bij het voeren van een gesprek. De app is verbonden met een website. Op deze website kan een profiel worden gemaakt voor een cliënt van de zorginstelling. Uit dit profiel komen enkele standaard zinnen naar voren die gebruikt kunnen worden bij het voeren van een gesprek.

Wanneer twee cliënten een gesprek aangaan, worden er zinnen weergegeven op het M-power horloge. Aan de hand van deze zinnen wordt een gesprek op gang geholpen. Het is de bedoeling dat de cliënten uiteindelijk zelf verder praten over een onderwerp, zonder dat het M-power horloge nog zinnen weergeeft. Aan de hand van dit horloge worden de cliënten getraind in het voeren van een alledaags gesprek.

OOChorloge

OOC Zicht op stress: horloge

Status: Proof-of-principle, detecteert (piek)stress op basis van hartslag en huidgeleiding, bluetooth connectie valt soms weg.

Getest bij Philadelphia met twee cliënten.
Iteratie 1: Rosa de Vries – Werktuigbouwkunde – Hogeschool Utrecht

Iteratie 2: Louis Groeneveld, Ramobbin Koopman, Hendrik Bolscher, Alex Braams, Mansur Dehpoor, Stijn van den Berge – Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde – Hogeschool Utrecht

Iteratie 3: Fabian Amara, Job Braham, Ewout van Gelder, Bart Koopman, Sanne de Kruif, Jonathan Rasanayag – Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde – Hogeschool Utrecht

Stress kan in een vroegtijdig stadium soms moeilijk te herkennen zijn voor mensen met autisme of een licht verstandelijke beperking. Het OOC horloge kan hierbij helpen doordat deze hartslag en huidgeleiding in real-time kan meten. Algoritmes bepalen of er sprake is van piekstress en geven de drager feedback in de vorm van een trilling en een visueel beeld op het horloge.

Cliënten kunnen op deze manier door het horloge “uit de situatie” worden gehaald, in plaats van dat een begeleider dit doet. Begeleiders kunnen zich focussen op een positieve relatie met de cliënt in plaats van continu een strijd aan te gaan. Het horloge bestaat uit de “Microsoft Band” gekoppeld aan een Android telefoon met een applicatie. Het horloge wat nu gebruikt wordt is helaas uit productie gehaald, wel kan er nog getest worden met dit horloge.

stressbal

OOC Zicht op stress: stressbal

Status: eerste ideeën worden momenteel samen met begeleiders gegenereerd. Daarna zal samen met cliënten een ontwerprichting bepaald worden.

Eerste idee: Rosa de Vries – Werktuigbouwkunde – Hogeschool Utrecht

Iteratie 1: Andre Kaastra – Elektrotechniek – Hogeschool Utrecht

Het kussen van OOC werkt vooral voor mensen die internaliserend omgaan met stress (naar binnen gekeerd). Sommige mensen willen hun stress juist uitten of afreageren; ze gaan externaliserend om met de stress. Daarom wordt er op dit moment een extra tool gemaakt die deze groep kan ondersteunen.

DB2

Dynamic Balance

Status: Enkele losse principes zijn/worden getest.

Iteratie 1: Valerie Mencke – Industrial Product Design – Universiteit Twente

Dynamic Balance is een interactieve wearable om de pols in combinatie met een app op de telefoon die de gebruiker inzicht geeft en ondersteunt in stressvolle momenten. Het prototype, bestaande uit een telefoon in een band voor om de arm en een simulatie van de app, is getest bij twee cliënten. De telefoon geeft feedback over je stresslevel aan de hand van een cirkel die van grootte en kleur verandert. Wanneer de cirkel groot en oranje is, ervaar je veel stress en wanneer deze kleiner en blauwer wordt, wordt je weer rustiger.

De gebruiker kan ook een referentiecirkel ‘vastklikken’: hiermee klik je vast hoe je je op dat moment voelt. Wanneer je weer verder gaat met je activiteiten, kan je aan de hand van het verschil met die cirkel meteen zien hoe een situatie je beïnvloedt. Daarnaast zijn er ook haptics toegevoegd: wanneer je over je referentiecirkel gaat (je wordt meer gespannen) voel je twee kleine vibraties en wanneer je onder je referentiecirkel gaat (je wordt rustiger) voel je één kleine vibratie. Op die manier wordt je aandacht getrokken op belangrijke momenten van verandering, en weet je zonder te kijken welke ‘richting’ je op gaat.

Verder is er ook nog een waarschuwingszone, als de cirkel hier inkomt ontvang je twee langere en duidelijkere vibraties als waarschuwing dat je te gestrest begint te worden. Tijdens de test konden de cliënten de referentiecirkel zelf op de telefoon vastklikken en voelden ze de trillingen van de telefoon op hun arm. De grootte van de cirkel bestuurden we van een afstand via bluetooth met een kleine afstandsbediening. De cliënten hebben de band met de telefoon een tijdje gedragen terwijl ze een klusje in huis deden of een spelletje speelden. Ondertussen ontvingen ze de veranderende feedback via de telefoon. De twee cliënten waren erg positief over het idee en vertelden over hoe ze het product zelf zouden willen gebruiken en welke functies ze nog toegevoegd zouden willen hebben.

plankie

Plankie

Status: Proof-of-principle aanwezig, niet testbaar vanwege kwetsbaarheid product (valt gemakkelijk uit elkaar)

Iteratie 1:

Jongeren met een verstandelijke beperking hebben moeite om zelfstandiger te worden. Een activiteiten als douchen is een van de eerste taken die jongeren (vanaf 10 jaar) zelf willen gaan doen. Het is namelijk al snel niet meer prettig als een begeleider mee gaat terwijl je gaat douchen. Toch gaat het niet altijd goed, de jongeren vergeten zeep of vergeten om bepaalde lichaamsdelen te wassen.  Het plankie kan hierbij helpen. Het Plankie is een interactieve doucheplank die de taken stap voor stap uitgelegd. Op deze manier worden de jongeren getraind in het zelfstandig douchen.

MyDaylight

MyDayLight

Status: Proof-of-concept (wordt nu ontwikkeld door NoXqs)

Iteratie 1

Iteratie 2

Iteratie 3

Iteratie 4

Iteratie 5

Het product MyDayLight helpt de cliënten bij het structureren van hun dagelijkse taken. Vooraf worden er taken vastgesteld voor een bepaalde dag, deze worden in een google agenda opgeslagen. Lampen die door de cliënt zelf in het huis geplaatst zijn kunnen aan de afspraak gekoppeld worden. Ook de kleur kan worden ingesteld. Op het tijdstip van de taak of afspraak gaan er één of meerdere lampen in het huis branden en dit op de plaatsen waar de cliënt door weet welke taak dit is. Op deze manier krijgt de cliënt op een subtiele manier een geheugensteuntje tijdens de dag.

beeldbellen

Beeldbellen

Status: Volledig product (niet ontwikkeld binnen Powertools)

Gevolgen geëvalueerd bij Siza (vanuit het perfectief van een medewerker) met 8 medewerkers.

Onderzoek door: Anouk van Laarhoven – Toegepaste Psychologie – Hogeschool van Arnhem & Nijmegen

Beeldbellen is een vorm videocommunicatie tussen cliënt en begeleider via een tablet of smartphone. De doelgroep van dit product zijn de mensen met ASS. Beeldbellen zorgt ervoor dat de cliënt en begeleider figuurlijk dichter bij elkaar worden gebracht. Doordat zij elkaar kunnen zien is de interactie tussen elkaar gevisualiseerd en zorgt het voor een gevoel van nabijheid. Voor sommige lijkt het dan net of de hulpverlener bij de cliënt aanwezig is aangezien zij oogcontact met elkaar kunnen hebben en zij zien dan van elkaar wat de reactie is. Dit zorgt voor toegevoegde waarde in de communicatie.

Ook is het makkelijker voor de cliënt om direct contact te zoeken en is het tijdbesparend aangezien de hulpverlener minder/geen reistijd heeft. Echter, het beeldbellen kan ook zorgen voor het kwijtraken van contact, aangezien ze dan minder face-to-face contact hebben of wordt de privacy van de cliënt minder omdat ze constant benaderd kunnen worden. Daarnaast zorgt het voor minder prikkels bij de cliënten, zij zien het dan eerder als een uitlaatklep. Het zou dus kunnen gaan dienen ter aanvulling op de begeleiding van cliënten, maar niet ter vervanging van communicatie met de cliënt.

ENERGIESPIEGEL

Energiespiegel

Status: Paper prototype (geen werkende app)

Iteratie 1: Lianne Blondeau – Communicatie en Multimedia Design – HU – Philadelphia

Getest bij twee clienten.

De energiespiegel is een app ontwikkeld voor volwassenen met autismespectrum stoornis. Het voornaamste doel van de app is de energiespiegel (emoties), die de gebruiker ondervindt gedurende de dag kan vastleggen De gebruiker kan zijn emotie aangeven met emoticons. Iedere emoticon geeft een andere emotie weer. Wanneer er een emotie aangegeven wordt, zal deze opgenomen worden in de database. Er wordt een grafiek gemaakt die de energiespiegel van de gebruiker weergeeft.

Tevens kan de gebruiker een notitie toevoegen bij de emotie of een tip bekijken die invloed heeft op de emotie die de gebruiker op dat moment voelt. De app helpt niet alleen de mensen met ASS maar ook hun begeleiders. Deze kunnen namelijk monitoren hoe hun cliënten zich door de dag voelen en waarom ze zich zo voelen. Zo kan er beter ingespeeld worden op de emoties van de cliënten.

TASKING

TasKing

Status: Concept wordt nu uitgewerkt en gerealiseerd

Iteratie 1:
Iteratie 2:

Het product TasKing is een applicatie die helpt bij het uitvoeren van de dagelijkse taken. Het principe is gebaseerd op Tinder; je kunt langs de verschillende taken “swipen”. Een taak waar je geen zin in hebt kun je uitstellen tot een later moment.

Taken met hoge prioriteit komen vaker langs, dit kan een begeleider instellen. Als een taak te vaak wordt overgeslagen kunnen de client en begeleider hier een gesprek over hebben; misschien is de taak te ingewikkeld of is er een ander onderliggend probleem. Met het uitvoeren van taken worden ook punten behaald (KingPoint), door een gamification element in de app te brengen blijft het interessant voor de gebruiker.