Links

Voorbeeld van product dat eerder al is ontwikkeld “My Day Light is an interactive light system designed to support high functioning, independent living people with autism (autistic spectrum disorder) in managing daily affairs in their own life in their own home”http://www.jellevandijk.org/mydaylight

LinkedIn groep (besloten) voor netwerkvorming en discussies binnen het projectconsortium: https://www.linkedin.com/groups/8484253

SURFdrive map met projectdocumenten (afgeschermd met wachtwoord):