Companies

Why Quest has added value for companies?

Do you have an idea, a problem, or strategic challenge that you would like to investigate a little further? Working together with the Hogeschool Utrecht and students of the degrees Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Industrial Engineering & Management might help you to develop some initial ideas a little further. What are the possible advantages for your company?

 • To have a young and fresh view from students on the problem or opportunity
 • To get a multidisciplinary design and possibly a prototype
 • Contact with a number of students on technical bachelor education level

What is expected from your company?

 • Het houden van een introbijeenkomst,  waarin de opdracht wordt toegelicht en afspraken worden gemaakt.
 • In de rol van opdrachtgever/klant de studenten voorzien van informatie en beantwoorden van vragen.
 • Ondersteunen van de studenten bij de uitvoering.
 • Beoordelen van de studenten in een zogenaamde bedrijfsbeoordelingen. Dit zijn adviezen aan de docent examinatoren.
 • Bijwonen / mede-beoordelen van een eindpresentatie en verslag.
 • In geval van realiseren van werkelijke producten het leveren van benodigde materialen.
 • Indien mogelijk en relevant, op locatie een plek waar studenten kunnen werken. Dit vergroot de wederzijdse betrokkenheid.

If you are interested to participate, then visit our Contact page and fill in the form. We will then contact you as soon as possible.

Involved parties within the Quest project

The parties involved in any Quest‐project are:

 • The projectgroup with students E, WTB en TBK
 • 1e Lecturer mentor
 • 2e Lecturer mentor
 • Client/Company mentor
 • Quest‐commission

De projectgroep onderhoudt gedurende het semester contact met de 1e docentbegeleider en de opdrachtgever. De 2e docentbegeleider is van een andere opleiding dan de 1e docentbegeleider en de projectgroep kan hier ook op terugvallen indien er opleiding‐specifieke zaken zijn. De twee docentbegeleiders (examinatoren) zullen de (tussen)producten beoordelen.

De opdrachtgever/bedrijfsbegeleider zal/zullen gevraagd worden om, voordat de beoordeling plaatsvindt, feedback te leveren op het opgeleverde.

De Quest‐commissie organiseert en coördineert het proces ronden de Quest‐projecten.

An overview of participating companies

Fact sheets

Samen met het bedrijf komen we in eerste instantie graag tot een summiere beschrijving van de opdracht. Op basis daarvan kiezen de studenten tijdens de matching een project uit wat ze zelf interessant vinden.

Een voorbeeld van een factsheet (PDF en Word) kan hier gedownload worden.

pdf-icon
word_icon

Non-disclosure

We kunnen ons voorstellen dat u als bedrijf graag zou willen dat alle kennis en informatie als vertrouwelijk wordt behandeld. Daartoe heeft de Hogeschool Utrecht een geheimhoudingsverklaring opgesteld.

Deze kan hier gedownload worden.

word_icon