Lecturers

Involved parties within a Quest project

Het Quest‐project kent een aantal betrokken partijen:

  • De projectgroep met studenten E, WTB en TBK
  • 1e Docentbegeleider
  • 2e Docentbegeleider
  • Opdrachtgever/Bedrijfsbegeleider
  • Quest‐commissie

De projectgroep onderhoudt gedurende het semester contact met de 1e docentbegeleider en de opdrachtgever. De 2e docentbegeleider is van een andere opleiding dan de 1e docentbegeleider en de projectgroep kan hier ook op terugvallen indien er opleiding‐specifieke zaken zijn. De twee docentbegeleiders (examinatoren) zullen de (tussen)producten beoordelen.

De opdrachtgever/bedrijfsbegeleider zal/zullen gevraagd worden om, voordat de beoordeling plaatsvindt, feedback te leveren op het opgeleverde.

De Quest‐commissie organiseert en coördineert het proces ronden de Quest‐projecten.

Course guide

Here you can download the latest course guide.

pdf-icon

Quest committee

The Quest‐committee is responsible for organising and coordination of Quest projects. The following lecturers are forming the Quest committee:

Johan Looijenga
Lecturer
Industrial Engineering & Management

Cathelijne Oosterhuis
Lecturer
Mechanical Engineering
/

Wilko Planje
Lecturer
Mechanical Engineering
/

Johan van Rijsbergen
Lecturer
Industrial Engineering & Management

Hubert Schuit
Lecturer
Electrical Engineering
/

Brenda de Zeeuw
Lecturer
Industrial Engineering & Management