Project Eenzaamheid in Utrecht

Welk vraagstuk wordt met dit project aangepakt?

Utrecht is een dynamische stad waar ook het thema eenzaamheid op verschillende manieren zich etaleert. De afdeling Volksgezondheid van Gemeente Utrecht wil samen met partners uit de stad (zoals Hogeschool Utrecht) en bewoners in gesprek te gaan over wat hen bezig houdt en gezamenlijk te verkennen wat nodig is om gezondheidsverschillen te verkleinen.

Er is al veel bekend over welke factoren bij eenzaamheid een rol spelen, zowel bij eenzaam worden (‘de weg naar de eenzaamheid’) als bij wat kan meehelpen om weer verbinding te voelen (‘de route naar betekenisvolle verbinding’). Belangrijk om te realiseren is dat niet alleen ouderen eenzaamheid ervaren, maar dat dit in alle levensfasen eenzaamheid een gezicht heeft.

Hoe is ‘eenzaamheid’ te duiden? Wat is eenzaamheid eigenlijk? Er worden drie vormen van eenzaamheid onderscheiden:

  • Sociale eenzaamheid; houdt in dat iemand een gemis van mensen om zich heen ervaart (bijvoorbeeld vrienden, buren, collega’s).
  • Emotionele eenzaamheid; ontstaat als iemand een intieme relatie mist met wie ze over persoonlijke dingen kunnen praten, zoals een partner of een vriend(in).
  • Existentiële eenzaamheid; hier bestaan verschillende ideeën over en overlapt deels emotionele eenzaamheid. Je zou kunnen stellen dat deze vorm van eenzaamheid als een rode draad door iemands leven loopt. Op verschillende momenten in het leven kan het zijn dat jouw manier van leven zoals je het kent wordt bedreigt en daarmee ook jouw “rol” in de wereld.

Hoewel iedereen het woord eenzaamheid met iets vervelends associëren, is er niet 1 antwoord op wat eenzaamheid is of hoe je dit op kunt lossen. Uit onderzoek blijkt wel dat het gemis van betekenisvolle ‘verbinding’, als rode draad door alle vormen van eenzaamheid heen loopt.Maar daar waar het wel een probleem is, moeten we hier iets tegen doen. De andere kant is dat eenzaamheid ook bij het leven hoort en niet altijd erg hoeft te zijn.

 

Wat wil dit project bereiken?

In dit project wordt een cross-mediaal concept ontwikkeld waarin de weg naar de eenzaamheid, de route naar verbinding en factoren die de kans op eenzaamheid vergroten of verkleinen inzichtelijk worden. Het concept moet handvatten bieden op de volgende manieren:

  • Het moet professionals inzicht geven in waar zij kunnen aanhaken met hun aanbod (op de weg naar eenzaamheid of de route naar verbinding).
  • Voor het informele netwerk, denk aan buren, familie en vrienden, willen we bewustwording in het proces naar de eenzaamheid en uit de weg naar betekenisvolle verbindingen vergroten.
  • Het moet herkenning oproepen bij mensen die zich eenzaam voelen en een gevoel geven dat er een weg uit is (route naar verbinding).
  • Het moet de bewustwording rondom eenzaamheid vergroten, maar belangrijker nog, sociale betrokkenheid stimuleren (denk hierbij aan het belang van kleine acties zoals elkaar groeten, een praatje maken bij de kassa).Het project kent meerdere fasen.

De volgende partijen / sectoren / partners zijn betrokken?

Gemeente Utrecht (opdrachtgever) en honoursstudenten van de opleidingen Communicatie en Multimedia Design (CMD) en Journalistiek hebben in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Utrecht onderzoek gedaan in Leidsche Rijn en een concept uitgewerkt.


Contact

Ben je geïnteresseerd in dit project?
Neem dan contact op met Pauline Fuhri-Snetlage (pauline.fuhrisnethlage@hu.nl) of Manja van Wezep (m.van.wezep@utrecht.nl).