Het boekje ‘De Moderne Zorgprofessional’

De Moderne Zorgprofessional

Het domein gezondheidzorg staat voor een nieuwe uitdaging. De paradigmashift verschuift van cure naar care, met een nieuwe definitie van gezondheid. Niet de ziekte van de patiënt, maar het functioneren van de burger staat centraal. Het vraagt om andere keuzes en opvattingen binnen zorg en welzijn. De landelijke discussie hierover onder de titel ‘zorgprofessional van de toekomst’ is volop aan de gang.

Deze paradigmashift met landelijke discussie leeft uiteraard ook sterk binnen de HU-opleidingen Gezondheidszorg en leidt tot de vraag: wat is onze visie op de zorgprofessional van de toekomst en wat betekent dit voor de manier waarop we zorgprofessionals nu en later opleiden? Het nieuwe Casco geeft antwoord op deze vraag. Het biedt een nieuw en verbindend ontwikkelperspectief voor ons als HU-opleidingen Gezondheidszorg door nieuwe actuele en bestaande bekende thema’s in samenhang te beschrijven tot een gemeenschappelijke HU-visie op de zorgprofessional. De keuzes in het Casco versterken het profiel van onze studenten als bekwaam T-shaped zorgprofessional, opgeleid vanuit een vijftal duidelijke basisprincipes. Het specialisme blijft de identiteit van het beroep, maar wordt versterkt door het ontwikkelen van een aantal generalistische bekwaamheden waarmee de kwaliteit van leven van burgers in het contact met de door ons opgeleide zorgprofessionals wordt ondersteund. Een prachtige en krachtige visie, geschreven door collega’s uit de instituten Bewegingsstudies, Paramedische studies en Verpleegkundige studies, in samenwerking met instituutsdirecteuren, lectoren, interne en externe deskundigen, onder regie van het programma Onderwijsinnovatie FG.

Met de nieuwe visie op de zorgprofessional in het Casco kijken we over de grenzen van maatschappelijke domeinen en beroepsdomeinen heen. Het vraagt om een nog intensievere samenwerking tussen HU, beroepspraktijk en onderzoek, en tussen de drie instituten gezondheidszorg onderling, HU-opleidingen gezondheidzorg, welzijn, techniek/life sciences, economie en onderwijs. Ook de aansluiting MBO-HBO krijgt met de nieuwe HU-visie op de zorgprofessional een nieuwe impuls. Alles bij elkaar een inspirerende uitdaging, die de HU-opleidingen Gezondheidszorg gestalte gaan geven.

 

Harm Drost,
Faculteitsdirecteur Hogeschool Utrecht
(Harm Drost schreef bovenstaande in het ‘Woord Vooraf’ van ‘Zorgprofessionals Opleiden voor Nu en Later’, Casco voor HU-opleidingen Gezondheidszorg samengesteld door Dammis Vroegindeweij, Roland van Peppen en Mieke Klootwijk, Programma Onderwijsinnovatie 2017).