Project ‘Hoe bouwen we voor gezinnen in de ‘hoogbouw’ in de Merwedekanaalzone?

Welk vraagstuk wordt met dit project aangepakt?

De Nederlandse eengezinswoning heeft vaak een tuin, een zolder en een plek voor de auto voor de deur. In onze steden met de huidige verstedelijking past dit echter niet meer, waardoor de huizen te duur worden en gezinnen verhuizen naar omliggende gebieden. Voor wijken en buurten zijn gezinnen belangrijk voor de sociale cohesie in de buurt. Op veel nieuwe woningbouwlocaties wordt in steden ‘de hoogte in’ gebouwd. We willen weten wat gezinnen wenselijk vinden om in hoogbouw te gaan wonen en wat daarvoor voor nodig is.

De Merwedekanaalzone in Utrect wordt een aantrekkelijk, duurzaam en hoogstedelijk gebied voor wonen, werken, cultuur en recreëren. Naast allerlei soorten appartementen – variërend in omvang, prijsklasse en indeling – worden eengezins(stads)woningen gebouwd. Ook komen er ‘nieuwe’ woonvormen, zoals lofts en wooncollectieven.

In de collectieve binnentuinen, maar ook in buitenruimtes kan iedereen elkaar ontmoeten: gezinnen, ouderen, alleenstaanden, autochtonen en bewoners met een migratieachtergrond, hoog- en laagopgeleid. In de Merwedekanaalzone worden niet alleen auto’s gedeeld, maar ook spullen, voorzieningen en diensten. Daarom is in het ontwerp voor de Merwedekanaalzone nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu.

In tegenstelling tor andere landen kiezen Nederlandse gezinnen liever voor een eengezinswoning dan een hoogbouwappartement. Waarom is dit?

Voor de Merwedekanaalzone willen we ook bouwen voor gezinnen. Onze verwachting aan het eind van het project is dat we aanbevelingen krijgen over voorzieningen, mobiliteit, woonindeling etc. die gezinnen met kinderen voorwaardelijk vinden om in een dergelijke woning op die plek te wonen. Dit kan door middel van casestudies, onderzoek onder de doelgroep of anderszins. We zien dit graag terug in een presentatie en een rapport.

Wat wil dit project bereiken?

Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk. De Merwedekanaalzone zal een levendige en aantrekkelijke stadswijk voor iedereen zijn. Om dit te bereiken is een gevarieerde bevolkingsopbouw belangrijk. Dit vraagt binnen het appartementenaanbod om uiteenlopende woningtypen in verschillende prijsklassen. Zo onderzoeken we onder welke voorwaarden een gezin in een appartement uit de voeten kan.
Door middel van dit onderzoek willen we de Merwedekanaalzone zo ontwerpen en bouwen dat het aantrekkelijk wordt voor gezinnen om te wonen en te blijven wonen in de hoogbouw in dit gebied.
Dit project start begin februari 2019.

Wil je als student participeren in dit project?

Voor dit project zijn we op zoek naar een viertal student-onderzoekers, van wie er één de rol op zich neemt van meewerkend projectleider.

Onderzoeker – projectleider met idealiter het volgende profiel:

 • belangstelling voor gebiedsontwikkeling en planologisch onderzoek
 • basiskennis van volkshuisvesting en/of bereidheid zich hierin (verder) te verdiepen
 • aantoonbare leidinggevende kwaliteiten (ervaring als projectleider is een pre, maar niet absoluut noodzakelijk)
 • aantoonbaar goede communicatieve vaardigheden

Planologisch onderzoeker met het volgende profiel:

 • belangstelling voor gebiedsontwikkeling en planologisch onderzoek
 • basiskennis van volkshuisvesting en/of bereidheid zich hierin (verder) te verdiepen
 • ervaring met of belangstelling voor het doen van kwalitatief onderzoek door middel van interviews en/of enquêtes is een pre

Planologisch of marketing onderzoeker met het volgende profiel:

 • belangstelling voor gebiedsontwikkeling en planologisch onderzoek
 • basiskennis van marketing, leefstijlen of woonwensen en/of bereidheid zich hierin (verder) te verdiepen
 • ervaring met of belangstelling voor het doen van kwalitatief (marketing) onderzoek door middel van interviews en/of enquêtes is een pre

Sociaal onderzoeker met het volgende profiel:

 • belangstelling voor sociologie van de stad en sociaal onderzoek
 • basiskennis van sociale duurzaamheid, leefstijlen of woonwensen en/of bereidheid zich hierin (verder) te verdiepen
 • ervaring met of belangstelling voor het doen van kwalitatief onderzoek door middel van interviews en/of enquêtes is een pre

 

Het onderzoek stelt kandidaten in de gelegenheid om de volgende competenties te ontwikkelen:

 • vakmanschap m.b.t. volkshuisvesting (woonwensen, leefstijlen, voorzieningen)
 • onderzoeken (kwalitatief veldonderzoek; literatuuronderzoek)
 • communiceren (adviesrapport, presentatie)
 • voor de meewerkend projectleider tevens: organiseren en communiceren (in de projectgroep en met de opdrachtgever)

Partners in dit project

Gemeente Utrecht, grondeigenaren in de Merwedekanaalzone, projectontwikkelaars, Hogeschool Utrecht (stedenbouw, ontwerp openbare ruimte, marketing, social work, gezondheidszorg)

Contact

Ben je geïnteresseerd in dit project?
Neem dan contact op met Rien van Stigt (rien.vanstigt@hu.nl) of Jeroen Koning (j.koning@utrecht.nl) .