Valpreventie

Thema Valpreventie

Het aantal 65-plussers dat na een val op de spoedeisende eerste hulp (SEH) belandt, is in tien jaar met 40 procent gestegen zo blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Die stijging is veel sterker dan op grond van de vergrijzing viel te verwachten. Elke dag overlijden gemiddeld negen 65-plussers aan de gevolgen van een val en elke vijf minuten komt een oudere binnen op de SEH na een valongeval. De stijging is vooral zichtbaar bij thuiswonenden ouderen vanaf 70 jaar.

Enkele feiten

Uit aanvullend onderzoek van VeiligheidNL, blijkt dat bij acht op de tien ouderen die binnenkomen op een SEH na een valongeval, al sprake was van een verhoogd valrisico voorafgaand aan het SEH-bezoek. Gezien de vergrijzing, zal het aantal valongelukken alleen maar toenemen. Het vroegtijdig signaleren van een verhoogd valrisico en het werken met valpreventieprogramma’s is dan ook noodzakelijk. Een interventie die zich richt op meerdere gebieden is het meest effectief. Een valpreventieprogramma, waarbij meerdere verschillende professionals betrokken zijn, kan bestaan uit een beweegprogramma in combinatie met medicatiebewaking, een aanvulling met vitamine D en/of verbetering van het zicht en/of een aanpassing in de woning en de woonomgeving. Valpreventie moet zoveel mogelijk interprofessioneel gebeuren, omdat valincidenten verschillende oorzaken kunnen hebben.

De oorzaken van valongelukken zijn in twee groepen te verdelen:

  • Lichamelijke en/of geestelijke oorzaken zoals: duizeligheid, slechte mobiliteit, verstoord evenwicht, zichtproblemen, dementie, verkeerd gebruik van medicijnen, psychische verwarring en angst om te vallen.
  • Door producten (o.a. medicijnen, alcohol), hulpmiddelen (loophulpmiddelen, schoeisel) en de omgeving (vloeren, oneffenheden, kleedjes, natte vloeren, ontbreken van verlichting, onoverzichtelijk loopcircuit, gebrek aan goed geplaatste leuningen).

Meedoen?

Het vroegtijdig signaleren, analyseren en aanpakken van deze oorzaken kan helpen om het aantal valgevallen onder ouderen binnen de stad Utrecht tegen te gaan. Doe jij mee?

Klik door naar de lopende projecten binnen het thema Valpreventie