Opgeleverde resultaten

Binnen de looptijd van het project ‘Schoenmaker blijf niet bij je leest’ zijn de onderstaande activiteiten door ons verricht.

Wij hebben:
• vier werkconferenties georganiseerd;
• zestien trainingen aan professionals van de vier beroepsgroepen gegeven;
• vier werkwijzers opgeleverd en per beroepsgroep een oplegger hoe de werkwijzers te gebruiken;
• vier voorlichtingsfolders geschreven;
• een ‘online leergang’ met vier modules ontwikkeld, waarvoor wij 9 filmpjes hebben opgenomen;
• gesproken op 48 congressen.

Ons doel was om zo veel mogelijk professionals te bereiken. Met het geven van de trainingen, het rondmailen van ons materiaal en het spreken op congressen hebben wij contact gehad met meer dan 5.000 professionals werkzaam binnen het sociaal domein. Onze producten zijn zeer enthousiast ontvangen. We bemerkten dat veel professionals last ondervinden van de schuldproblemen van de klant. Maar door het gebrek aan inhoudelijke kennis wordt dit onderwerp toch vaak uit de weg gegaan. Professionals geven aan dat, mede door de toepasbare kennis uit werkwijzers, zij beter het gesprek over schulden kunnen aangaan en gerichter kunnen doorverwijzen.