Co-creatie sessie

Woensdag 03 februari hebben wij een co-creatie sessie doorlopen. Tijdens deze dag hebben wij verschillende opnames gemaakt om een (sfeer-)impressie weer te geven.Gedurende deze sessie waren verschillende stakeholders en gebruikers aanwezig, waaronder fysiotherapeuten, gedragsexperts, de patiëntenvereniging, onderzoekers en ontwerpers.

Doel van deze co-creatie sessie was het vinden van definitieve trajectrichtingen waarop het SOLACE project zich gaat focussen.

Als voorbereiding hierop hebben wij ons verder verdiept in verschillende patiënten- en doctoreninterviews. De gemaakte persona’s werden gebruikt tijdens het ontwerpproces om ideeën op te toetsen.
Om deze ideeën snel te genereren zijn er diverse multidisciplinaire projectgroepen gevormd om optimaal gebruik te maken van de aanwezige kennis. Via de creatieve methodes “associatief denken” en “brainstormen door inzichten te combineren” werd er gedivergeerd.

Na een algemene bespreking van alle ontstane ideeën werden deze geclusterd. Op basis van deze clusters zijn nieuwe teams gevormd en zijn een aantal concepten doorontwikkeld waaruit verschillende ontwerprichtingen zijn geformuleerd, namelijk “positieve bekrachtiging” en “directe feedback”.

Na uitleg over het “Cybernetic model of selfregulation” (basis van gedrag in de hersenen, zie afbeelding) werden de ontstane trajectrichtingen besproken.

Bron: Carver, C.S., Scheier, M.F. (1982). Psychological Bulletin. Vol. 92 (No. 1), 111 – 135.

 

1. Positieve bekrachtiging (= wat vul je in referentiekader)
Een terugkomend thema tijdens de co-creatie sessie was het verleden en de toekomst. De patiënt moet het verleden leren loslaten en zo positief mogelijk naar de toekomst kijken. Hij houdt zich onder andere bezig met de vragen: “wat heb ik tijdens de revalidatie geleerd en hoe kan ik dit blijven toepassen?”.

2. Directe feedback (=comparator)
Dit thema is gefocust op het monitoren van het eigen gedrag en weten wanner het goed en minder goed gaat. Tijdens de revalidatie kunnen er verschillende vragen gesteld worden over de huidige doelstellingen. Bijvoorbeeld: “hoe kun je deze doelen zelf voortzetten, aanpassen en/of opnieuw formuleren na afronding van de revalidatie?”.

Deze twee richtingen zijn verdeeld onder de twee teams, waarbij wij (Team RIDE) “positieve bekrachtiging” toebedeeld kregen. Een overkoepelend thema is de thuis-/omgevingssituatie waar beide thema’s rekening mee kunnen houden.