Uitvoeren survey

Werkgroep 1 Uitvoeren survey

Werkgroepleider: Dr. Jan Pool,  Lectoraat Leefstijl en Gezondheid
Partners:              Adelante en MUMC+

Om een antwoord te vinden op de eerste onderzoeksvraag `Wat zijn de lange termijn effecten van chronische pijn revalidatie behandeling en welke klinische kenmerken hebben patiënten die een terugval ervaren?’ wordt een survey uitgevoerd onder alle patiënten van Adelante en MUMC+. Terugval wordt hierbij gedefinieerd als het niet in staat zijn van de patiënt om de in gang gazette gedragsverandering tijdens revalidatie vast te houden. Als uitkomstmaat wordt de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie gebruikt (www.adelante-zorggroep.nl).

Methode
Alle patiënten van Adelante en de MUMC+ die de chronische pijnrevalidatie programma’s hebben afgesloten worden geincludeerd. Patiënten zijn vooraf geclassificeerd als WPN niveau 3 en 4. In de pijnrevalidatie programma’s worden jaarlijks ruim 400 nieuwe patiënten gezien.In het protocol van Adelante en MUMC+ worden patiënten na 3 en 12 maanden gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Om de onderzoekvraag te kunnen beantwoorden worden in beide populaties patiënten 6 maanden na ontslag gevraagd nogmaals aan een meting mee te doen. Bij een lage respons zal een onderzoeker patiënten nabellen om hen uit te nodigen de vragenlijst in te vullen. Gedurende drie maanden worden de data verzameld van patiënten die zes maanden eerder hun pijnrevalidatie hebben beëindigd. De uitslagen van de uitkomstmaten bij ontslag zijn bekend van elke patiënt. Er wordt gebruik gemaakt van de follow-up meting beschreven in de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie. Tevens wordt de Pain Self-Efficacy Questionnaire (PSEQ) (van der Maas et al., 2012) afgenomen en de Illness Perception Questionnaire short version (de Raaij et al., 2012).
Om de verschillen tussen de eindmeting na het programma (T1) en de meting na zes maanden (T2) aan te geven wordt descriptieve statistiek gebruikt. Daarnaast wordt onderzocht  welke baseline scores (T0, start revalidatieprogramma) een terugval kunnen voorspellen na zes maanden.