Retrospectieve survey

Retrospectieve survey

Werkgroepleider: Dr. Jan Pool,  Lectoraat Leefstijl en Gezondheid
Partners:              Adelante en MUMC+

Om een antwoord te vinden op de eerste onderzoeksvraag `Wat zijn de lange termijn effecten van chronische pijn revalidatie behandeling en welke klinische kenmerken hebben patiënten die een terugval ervaren?’ is een retrosectieve survey uitgevoerd. Deze survey vond plaats bij de drie betrokken revalidatiecentra onder alle patiënten die een chronische pijnrevalidatie programma hebben afgesloten. Terugval is hierbij gedefinieerd als het niet in staat zijn van de patiënt om de in gang gezette gedragsverandering tijdens revalidatie vast te houden. Als uitkomstmaat wordt de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie gebruikt (www.adelante-zorggroep.nl).

Patiënten van Adelante en de MUMC+ die de chronische pijnrevalidatie programma’s hebben afgesloten zijn geincludeerd. In het protocol van Adelante en MUMC+ worden patiënten na 3 en 12 maanden gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Om de onderzoekvraag te kunnen beantwoorden is de patiënten 6 maanden na ontslag gevraagd nogmaals aan een meting mee te doen.

Hierbij is gebruikt gemaakt van de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie, aangevuld met de Pain Self-Efficacy Questionnaire (PSEQ) en de Illness Perception Questionnaire (short version). In totaal zijn de gegevens van 354 succesvolle revalidanten meegenomen.

Voorafgaand aan de studie bestond er geen goed zicht op de factoren die geassocieerd zijn met terugval. In de retrospectieve survey is daarom gekeken naar de effecten van pijnrevalidatie, mate van zelfmanagement, het percentage terugval en kenmerken van chronisch pijn patiënten die de bereikte resultaten van de revalidatie niet hebben kunnen vasthouden.

Op basis van de uitkomsten van de Pain Disability Index (PDI) is bepaald hoeveel procent van de respondenten terugvalt na succesvolle pijnrevalidatie. Vervolgens zijn analyses uitgevoerd, waarbij onderzocht is of er andere variabelen mogelijk voorspellend zijn voor terugval. Hierbij is gebruik gemaakt van de 16 overige vragenlijsten uit de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie. Dit geeft inzicht in mogelijke strategieën om terugval tegen te gaan.

Uit de voorlopige analyses blijkt dat na 3 maanden na een succesvolle revalidatie 25,9% van de revalidanten een achteruitgang vertoond en na 12 maanden 40,2%. Welke kenmerken van de revalidanten daarvoor verantwoordelijk zijn, moet nog nader geanalyseerd worden en is onderdeel van het promotietraject van de onderzoeker.