Pilot

Werkgroep 4 Pilot / Feasibility study

Werkgroepleider: Dr. Albere Koke.
Partners:  Lectoraat Co- Design, Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Lectoraat Crossmediale communicatie en professionals van de betrokkenrevalidatiecentra, Adelante en MUMC+

Om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van de ontwikkelde strategieën is de feasibility studie uitgevoerd. Doel was het gebruiksgemak van het werkboek en bereidheid van patiënten en behandelaren om hiermee te werken te achterhalen. Er hebben 8 patiënten deelgenomen. Na afloop is een focusgroep bijeenkomst met de behandelaren gehouden en de patiënten zijn geïnterviewd.

Individuele behandelaren gebruiken vaak een beperkt aantal interventies, namelijk die bij hen bekend zijn. De vraag hoe het beter kan, is lastiger te beantwoorden. Uit de feasibility studie bleek dat een interventie die aansluit op de gebruikte strategieën tijdens het revalidatie programma de meeste kans van slagen heeft. Ook blijkt de ontwikkelde interventie meer succesvol als die al tijdens het revalidatieproces wordt ingezet.

Uit de beide focus groep bijeenkomsten kwam naar voren dat het werkboek al heel goed kan worden gebruikt in het revalidatietraject van chronische pijn behandeling. Het werkboek is naar aanleiding van de opmerkingen van de behandelaren en patiënten aangepast en is beschikbaar voor alle revalidatiecentra.

Op basis van de uitkomsten kan een nadere keuze worden gemaakt voor een definitief te ontwikkelen interventie, bijvoorbeeld in de vorm van een app.