Pilot

Werkgroep 4 Pilot

Werkgroepleider: Dr. Albere Koke.
Partners:  Lectoraat Co- Design, Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Lectoraat Crossmediale communicatie en professionals van de betrokkenrevalidatiecentra, Adelante en MUMC+

Werkgroep 4 Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de pilot.
Methode:
Om de uitkomsten van werkgroep 3, de ontwikkelde strategie of product te kunnen toetsen op de effectiviteit wordt een pilot uitgevoerd. Deze pilot zal bestaan uit een prospectief cohort onderzoek met als belangrijkste uitkomstmaten percentage terugval en pijnintensiteit. Uitgaande van een verbetering op de Pain Disability Index (PDI) ( Soer et al, 2013) onderdeel van de Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie van 30 % zijn 30 patiënten nodig om aan te kunnen tonen dat de beoogde strategie succesvol zou kunnen zijn. De patiënten worden geworven uit de basispopulatie die gebruikt is voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 1 uit werkgroep 1.