Werkgroepen

De verschillende activiteiten van het onderzoeksproject SOLACE zijn belegd bij 5 werkgroepen,. Elke werkgroep heeft een vaste projectleider die zorgt voor een goede organisatie van de voorbereiding en uitvoering van de (deel)projecten. De 5 werkgroepen zullen gedurende het project parallel werken, maar ook gezamenlijk optrekken.

Klik op de werkgroep voor meer informatie.

Werkgroep 1 Uitvoeren survey
Werkgroep 2 Uitvoeren systematische review
Werkgroep 3 Co-design
Werkgroep 4 Uitvoeren Pilot
Werkgroep 5 Implementatie