Werkgroepen

De verschillende onderdelen van het onderzoek van SOLACE waren belegd bij 5 werkgroepen. De 5 werkgroepen hebben gedurende het project parallel gewerkt, maar ook gezamenlijk.

Klik op de werkgroep voor meer informative over de uitvoering en de (voorlopige) resultaten

Werkgroep 1 Retrospectieve survey
Werkgroep 2 Systematische review
Werkgroep 3 Co-design
Werkgroep 4 Pilot
Werkgroep 5 Implementatie