Gebruik van kunst, arts-based research, muzisch perspectief binnen je werk als onderzoeker

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op vrijdag 10 februari en is niet meer actueel

Wij zien steeds meer collega’s binnen de HU die op de een of andere manier in hun werk gebruik maken van principes en werkvormen die komen vanuit de kunsten. Onderzoekers die verhalen, muziek, poëzie, dans, beeldende kunst en audiovisuele media inzetten in hun onderzoek. Of docenten die nadenken over hun vak vanuit het idee van de docent als kunstenaar. Of onderwijs innovators die muzische werkvormen inzetten om beweging op gang te brengen en innovatie te stimuleren.

Wij zijn benieuwd of er behoefte is aan een netwerk van HU medewerkers die zich in hun werk laten inspireren door de werkwijze van de kunsten? Zo’n netwerk zou kunnen dienen om kennis en ervaringen uit te wisselen, werkvormen en interventies te delen, elkaar steun te bieden, samen te zoeken naar kansen etc.

Daarom organiseren wij op vrijdag 10 februari 2023 een middag over Gebruik van Kunst/ Arts-based research/ Muzisch perspectief binnen je werk. Inspiratie putten uit de kunsten gebeurt onder verschillende labels. Zo wordt de term arts-based research gebruikt. Platform Stad en Wijk organiseerde hier op 3 juni 2022 op de HU een conferentie over. Daar omschreef Erik Jansen (associate-lector Capabilities in Zorg en Welzijn, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) het als “onderzoek dat de kunsten in de breedste zin gebruikt om menselijk handelen en ervaren te exploreren, begrijpen, weergeven en zelfs uit te dagen.”1

De term “kunst” wordt bijvoorbeeld gebruikt door medewerkers die kijken naar de rol die kunst kan spelen in de zorg. Een voorbeeld is de keuzecursus van het Instituut voor Verpleegkundige studies “Kunst en zorg”. Hierin wordt gekeken hoe kunst kan worden gebruikt als interventie met als doel bij cliënten of patiënten te zorgen voor ontspanning, plezier, verbinding, de mogelijkheid om je beperkingen even te vergeten en benaderd te worden vanuit wat je nog wel kunt.

Of nog een ander voorbeeld: tijdens het symposium “Waardig werk als norm” van het lectoraat Organiseren van Waardig Werk zijn bij de workshops ‘kunstenaars in de hoek’ aanwezig, die iets ‘terugmaken’ aan alle deelnemers van de workshop op basis van de inhoud en wat er heeft plaats gevonden en die dit aan het einde presenteren (of opvoeren) voor de groep.

Zelf zijn wij de afgelopen vijf jaar nauw betrokken geweest bij de Werkplaats Muzisch Onderzoek van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Lector Muzische Professionalisering Bart van Rosmalen heeft daar het concept van “Een muzisch perspectief op goed werk” ontwikkeld waarin hij de kracht van kunst om te beroeren, tegenkracht te bieden en te verbinden benut. Een aantal van jullie heeft ook in deze werkplaats geparticipeerd. “Muzisch” verwijst hier naar de Griekse mythe van de negen muzen waaruit (volgens de mythe) zowel de kunsten als de wetenschap zijn ontstaan. Het muzische perspectief benadrukt het spelen, maken en vertellen in het gewone werk en probeert dit te versterken.

Je kan je alvast aanmelden voor de bijeenkomst door een email te sturen aan karin.ruiter@hu.nl

En je helpt ons enorm door dit bericht door te sturen aan collega’s!
Hanke Drop
Patrick van der Bogt
Daan Andriessen
Idwer Doosje