Impactvol afstuderen: nieuw leernetwerk

Impactvol afstuderen: nieuw leernetwerk

Een afstudeeropdracht is niet altijd relevant voor het werkveld. Wat kunnen opleidingen doen om daar verandering in te brengen? Het nieuwe leernetwerk Impactvol Afstuderen wil opleidingsteams en docenten bij elkaar brengen die aan de slag willen met impactvolle afstudeeropdrachten. Het leernetwerk gaat op 19 januari van start met een symposium.

NRO-project

Aanleiding voor de start van het leernetwerk was het NRO-project ‘Impactvol afstuderen in het hoger economisch beroepsonderwijs’, vertelt kwartiermaker Mariska Dinkelman. Twee HU-collega’s waren nauw bij dat project betrokken: Lisette Munneke als projectleider en Pieter Schilder als lid van het onderzoeksteam. ‘Bij het afstuderen lijkt onderwijs zwaarder te wegen dan de kwaliteit van het onderzoek of de aansluiting bij het werkveld.’

Balans

Het is zoeken naar de juiste balans, waarbij het gesprek met het werkveld essentieel is, geeft Mariska aan: ‘Je kan het werkveld wel om een opdracht vragen voor een student, maar dat biedt niet de garantie dat het resultaat relevant is. Pieter vraagt in zo’n geval door: zou je dit ook vragen aan je eigen werknemers?’ Aan de andere kant wil je ook dat een eindproduct echt een proeve van bekwaamheid is aan het eind van de opleiding.

Symposium

Genoeg prangende vragen om de koppen bij elkaar te steken. In januari organiseert het leernetwerk in oprichting een symposium over het afstuderen binnen de hogeschool. Naast Pieter Schilder is ook  Wilke van Beest, onderzoeker bij het Lectoraat Onderzoekend Vermogen, daarbij betrokken. ‘Er is veel enthousiasme en energie rond dit thema,’ vertelt Mariska. ‘Het symposium is bedoeld om te bekijken waar we nu staan.’

Zes scenario’s

Tijdens het symposium kunnen de deelnemers onder andere aan de slag met de Scenario Matrix, die is ontwikkeld bij het NRO-project. Deze matrix bevat zes verschillende scenario’s waarmee opleidingen een relevant afstudeertraject kunnen samenstellen. ‘We geven een inleiding over het onderzoek naar afstuderen en gaan daarna met elkaar het gesprek aan. Hoe zou een eindproduct eruit kunnen zien en hoe zou je het kunnen beoordelen?’

Feedback bij afstuderen

Bij zo’n gesprek springen de verschillen tussen de opleidingen direct in het oog. Al zijn er genoeg overeenkomsten: ‘Opleidingen zijn niet meer uitsluitend op het niveau van scripties bezig, maar veel meer met beroepsproducten.’ Dat geldt ook voor de opleiding waar zij zelf werkzaam is: Instituut Archimedes. ‘Bij het herontwerp van de opleiding hoort ook een aanpassing van het afstudeertraject. We onderzoeken nu hoe we ook bij het afstuderen programmatisch toetsen met feedback van het werkveld, kunnen verwerken.’

Multidisciplinair afstuderen

Bij de opleiding Communicatie zijn ze wat dat betreft al een heel eind. Mariska: ‘Bij Communicatie weten ze het werkveld al mee te nemen in het leveren van feedback tijdens het afstudeertraject.’ Dat kan een mooi voorbeeld zijn voor andere opleidingen. Bij het Instituut voor Recht zijn ze andere thema’s aan het onderzoeken. Zo vragen ze zich bijvoorbeeld af of er meer multidisciplinair afgestudeerd kan worden.

Inventarisatie

Voor het leernetwerk ziet ze een rol aan de voorkant van nieuwe trajecten. ‘Lisette Munneke krijgt vaak supportvragen van opleidingen in de loop van een traject. Het zou mooi zijn als dergelijke vragen binnen het leernetwerk aan de orde komen, zodat docenten en onderzoekers er gezamenlijk mee aan de slag kunnen.’ Voor het zover is inventariseert Mariska wat er allemaal gaande is rond het afstuderen binnen de hogeschool. ‘We gaan eerst na wie er allemaal een rol spelen en wat de knelpunten zijn.’

Het symposium over impactvol afstuderen is het vertrekpunt voor het nieuwe leernetwerk. ‘We overwegen om daarna kleinschalig op te starten, bijvoorbeeld met vier bijeenkomsten.’ Aan belangstelling voor het onderwerp ontbreekt het in ieder geval niet. Nu nog zoveel mogelijk betrokkenen met elkaar in verbinding brengen.

Nadere informatie

mariska.dinkelman@hu.nl

Impactvol afstuderen

Afstuderen op je eigen onderneming