TLN ondersteunt HU-promovendi

TLN ondersteunt HU-promovendi

Praktijkgericht onderzoek vraagt veel van een promovendus. Naast wetenschappelijke kennis heb je scherp inzicht nodig in maatschappelijke behoeften. Welke inhoudelijke keuzes maak je daarbij? TLN biedt ondersteuning vanaf de start van je promotietraject.

Onderzoek neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de hogeschool. Het draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en aan de innovatie van de beroepspraktijk. Binnen de lectoraten vindt een grote diversiteit aan promotieonderzoeken plaats. Voor professionalisering is een breed aanbod van trainingen beschikbaar, dat echter niet altijd aansluit op de behoeften van promovendi. Vooral op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling blijven er vragen.

Ondersteuning

Daarom lanceert TLN nieuw aanbod voor ondersteuning tijdens promotietrajecten. Dit aanbod sluit aan op de bestaande oriëntatie op promoveren en het pre-promotietraject. Binnen het nieuwe aanbod hebben we mogelijkheden voor individuele coaching en voor uitwisseling met andere promovendi. Je kan bij ons kiezen voor ondersteuning bij de inhoudelijke kant van je onderzoek én bij je professionele ontwikkeling.

Intervisie

In de eerste plaats zijn er laagdrempelige bijeenkomsten om je op gang te helpen. Tijdens lunches van het Hogeschool Utrecht Promovendinetwerk (HUP) organiseren we een dilemma-uurtje. In dat uur bespreken we een vooraf ingebracht dilemma uit een van de lopende onderzoeken. Daarnaast organiseren we intervisiegroepen voor 6-8 promovendi met een vaste begeleider. Doel daarvan is om kennis en ervaringen te delen over promoveren, zowel over de inhoud als over sociaal-emotionele aspecten.

Individuele coaching

Heb je behoefte aan gesprekken over je persoonlijke en je professionele ontwikkeling? Meld je dan aan voor individuele coaching. Je krijgt dan de gelegenheid om een-op-een te praten over alle aspecten van het promoveren. Wat is je rol binnen het onderzoeksteam? Hoe denk je over je loopbaan als onderzoeker? Je coach luistert en geeft gerichte feedback.

Workshops over wetenschap

Wil je over de inhoud en over methodologische aspecten praten? Neem dan deel aan een van de workshops over onder meer wetenschapsfilosofie, wetenschappelijke integriteit of professionele onzekerheid. Of bezoek een themamiddag en ga met andere promovendi in gesprek over inhoudelijke kwesties en professionaliseringsmogelijkheden.

Expertise delen

Voor methodologische vraagstukken kan je ook terecht bij het HUP. Het netwerk heeft een directe verbinding met onderzoekers van het lectoraat Onderzoekend Vermogen. Van daaruit kan je snel in contact komen met experts die samen met jou naar de beste oplossing kunnen zoeken. En natuurlijk kreeg je dan ook de kans om je inzichten in te brengen. Expertise delen en elkaar verder helpen, daar gaat het allemaal om.

Aanmelden

Individuele coaching: stijn.bollinger@hu.nl
Hogeschool Utrecht Promovendinetwerk (HUP): anne.dehoop@hu.nl
Workshops en intervisie: aanmelden via de TLN-administratie (tln-administratie@hu.nl).

Nadere informatie

gercoline.vanbeek@hu.nl
belinda.ommering@hu.nl

Zicht op je eigen ontwikkeling