Toetsing in het hoger onderwijs is een actueel thema. Er wordt veel over geschreven, maar er leven ook veel vragen. Is de toets een goede toets?  Bereik ik met de toets het gewenste leereffect? In hoeverre past de toets in het toetsprogramma? Op deze website kun je als docent meer informatie vinden over toetsing. Lees verder…

Verbeter samen het toetsprogramma: KIT 2.0!

Verbeter samen het toetsprogramma: KIT 2.0!

Het KwaliteitsInstrument voor Toetsprogramma's, KIT, is gereviseerd. Docententeams kunnen nu op een website aan de slag om hun toetsprogramma onder de loep te nemen en verbeteracties met elkaar vorm te geven. Binnen het lectoraat Beroepsonderwijs van het Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht houdt Liesbeth Baartman zich vooral bezig met toetsing en beoordeling binnen het beroepsonderwijs, waarbij programmatisch toetsen een belangrijke focus heeft. Zij is geïnterviewd door Wendy Peeters over het gereviseerde KwaliteitsInstrument Toetsprogramma’s, KIT 2.0. Hieronder een samenvatting van...

HU?! Assessments?!

HU?! Assessments?!

Door Wendy Peeters In mijn rol als coördinator BKE/SKE kom ik op veel plekken op de HU om te praten over toetsing en toetskwaliteit. Daarbij klinkt de laatste tijd steeds vaker de roep om ondersteuning bij het inrichten en uitvoeren van...

Symposium Leren van Toetsen op 7 juni

Symposium Leren van Toetsen op 7 juni

Door Liesbeth Baartman Op vrijdag 7 juni organiseert het Platform Leren van Toetsen haar  jaarlijkse symposium! Dit jaar bij Fontys Hogescholen. Op het symposium kun je kiezen uit interessante workshops over toetsing, en de keynote speaker dit jaar is David Boud...

Entrustable Professional Activities (EPA’s) als basis en bouwstenen

Entrustable Professional Activities (EPA’s) als basis en bouwstenen

EPA’s (Entrustable Professional Activities) zijn professionele taken of verantwoordelijkheden die stafleden toevertrouwen aan een voldoende competente professionals in opleiding. Ze worden in medische beroepen gebruikt om het competentieprofiel te operationaliseren naar herkenbare activiteiten op de werkplek. In deze blog vertelt...

HU Toetskader in het Engels

HU Toetskader in het Engels

Het HU Toetskader is vertaald en is nu ook beschikbaar in het Engels! Bekijk hier het toetskader: HU Assessment...

Terugblik Onderwijsfestival

Terugblik Onderwijsfestival

Je kennis van toetsen testen in een toetsquiz? Veel bezoekers van het HU onderwijsfestival HU Next 2019 gingen die uitdaging aan. De toetsquiz was een initiatief van de redactie ter promotie van de HU site toetsing. Verschillende toetsonderwerpen moesten zo snel mogelijk op de juiste plaats in de toetscyclus gelegd worden. Het gaat goed met de kennis van de toetscyclus binnen de HU: er zijn veel scherpe tijden neergezet. We spreken steeds meer dezelfde taal als het om toetsen gaat. Iedereen was...