Toetsing in het hoger onderwijs is een actueel thema. Er wordt veel over geschreven, maar er leven ook veel vragen. Is de toets een goede toets?  Bereik ik met de toets het gewenste leereffect? In hoeverre past de toets in het toetsprogramma? Op deze website kun je als docent meer informatie vinden over toetsing. Lees verder…

Symposium Leren van Toetsen op 7 juni

Symposium Leren van Toetsen op 7 juni

Door Liesbeth Baartman Op vrijdag 7 juni organiseert het Platform Leren van Toetsen haar  jaarlijkse symposium! Dit jaar bij Fontys Hogescholen. Op het symposium kun je kiezen uit interessante workshops over toetsing, en de keynote speaker dit jaar is David Boud uit Australie, een bekende onderzoeker als het gaat om “assessment for learning”. De HU is ook goed vertegenwoordigd, met workshops over KIT2.0 (Liesbeth Baartman en Ellen de Kwant) en programmatisch toetsen (Wendy Peeters en Ernst van den Bosch). Een interessant symposium...

Entrustable Professional Activities (EPA’s) als basis en bouwstenen

Entrustable Professional Activities (EPA’s) als basis en bouwstenen

EPA’s (Entrustable Professional Activities) zijn professionele taken of verantwoordelijkheden die stafleden toevertrouwen aan een voldoende competente professionals in opleiding. Ze worden in medische beroepen gebruikt om het competentieprofiel te operationaliseren naar herkenbare activiteiten op de werkplek. In deze blog vertelt...

HU Toetskader in het Engels

HU Toetskader in het Engels

Het HU Toetskader is vertaald en is nu ook beschikbaar in het Engels! Bekijk hier het toetskader: HU Assessment...

Terugblik Onderwijsfestival

Terugblik Onderwijsfestival

Je kennis van toetsen testen in een toetsquiz? Veel bezoekers van het HU onderwijsfestival HU Next 2019 gingen die uitdaging aan. De toetsquiz was een initiatief van de redactie ter promotie van de HU site toetsing. Verschillende toetsonderwerpen moesten zo...

Netwerkbijeenkomst toetsexpertgroepen

Netwerkbijeenkomst toetsexpertgroepen

Het is donderdagmiddag 13 december 2018 en op de locatie Bolognalaan zijn ca. dertig toetsexperts bijeen voor een levendige kennismarkt. De toetsexpertgroepen van de HU presenteren zichzelf met een poster. Er wordt volop kennis met elkaar gemaakt, ervaringen uitgewisseld en...

Leestip: Draagt formatief toetsen bij aan betekenisvol leren?

Leestip: Draagt formatief toetsen bij aan betekenisvol leren?

Hoe maak je leren meer betekenisvol voor ruim negenhonderd leerlingen? Tien studenten – zelf ook docent – zijn samen met collega-docenten uit het po, vo en hbo deze uitdaging aangegaan als afsluiting van de master Learning & Innovation van Hogeschool Windesheim. In een onderzoeksartikel in de nieuwste OnderwijsInnovatie van de Open Universiteit worden de ervaringen uit verschillende onderwijscontexten besproken en met elkaar vergeleken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de formatieve toetscyclus uit: 'Doelgericht professionaliseren: formatieve toetspraktijken met effect! Wat DOET de leraar...