Toetsing in het hoger onderwijs is een actueel thema. Er wordt veel over geschreven, maar er leven ook veel vragen. Is de toets een goede toets?  Bereik ik met de toets het gewenste leereffect? In hoeverre past de toets in het toetsprogramma? Op deze website kun je als docent meer informatie vinden over toetsing. Lees verder…

Gebruikersmiddag programmatisch toetsen gaat online door

Gebruikersmiddag programmatisch toetsen gaat online door

De gebruikersmiddag over programmatisch toetsen gaat door! In een wat gewijzigde opzet, dat dan wel... De online bijeenkomst zal gehouden worden op 18 mei, van 15.00 tot 16.30 uur. Aanmelden is mogelijk via de link hieronder. Voorafgaand aan de start van de bijeenkomst ontvang je dan een mail met de link naar de online bijeenkomst. De online bijeenkomst begint met een korte inleiding door Cees van der Vleuten, één van de grondleggers van programmatisch toetsen. Verder zijn twee ervaringsdeskundigen aanwezig...

SKE high tea

SKE high tea

Vanuit TLN organiseren we met veel plezier een SKE-HIGH TEA. Op 4 juni 2020 geven we het SKE-netwerk van de HU een stevige impuls, door een SKE-HIGH TEA te organiseren. Het doel van deze bijeenkomst is: leren van en met elkaar...

Analyse in GradeWork

Analyse in GradeWork

GradeWork is de nieuwe inlever- en beoordelingsbox van de HU en wordt gebruikt om summatieve producten te toetsen.Af en toe krijgen we vragen over analyses in GradeWork. Daarom deelt e-adviseur Esther Haykens tips met ons in deze blog. Analyse kan aanleiding...

Winnaars blogwedstrijd bekend!

Winnaars blogwedstrijd bekend!

Hoera!! ESTHER HAYKENS en MARTIJN VLUG zijn de winnaars van de blogwedstrijd die we half januari uit hebben geschreven. Esther heeft een leerzaam blog geschreven over hoe je je toets eenvoudig kunt evalueren middels Gradework. Haar blog zal binnenkort verschijnen...

Misconcepties rondom de formatieve toetscyclus in het hbo

Misconcepties rondom de formatieve toetscyclus in het hbo

Door: Liesbeth Baartman (Hogeschool Utrecht) en Judith Gulikers (Wageningen Universiteit). Deze blog is ook verschenen op het Platform Leren van Toetsen In onze NRO-reviewstudie naar de vraag hoe docenten een formatieve toetspraktijk realiseren in hun dagelijkse onderwijs (Gulikers & Baartman, 2017)...

Leerwegonafhankelijk toetsen

Leerwegonafhankelijk toetsen

Veel deeltijdopleidingen van de HU participeren in de landelijke pilot ‘experiment leeruitkomsten’, vanuit de rijksoverheid. In deze pilots flexibilisering mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. In plaats daarvan stelt de opleiding eenheden van leeruitkomsten vast en zijn EC’s niet meer gekoppeld aan aantal studiebelastingsuren, maar aan leeruitkomsten. Het beoordelen van persoonlijke leerervaringen gebeurt bij de HU door leerwegonafhankelijke toetsing (LOT). In deze blog vertellen Ellen de Kwant en Ruud Duvekot hier meer over. Ontwerpen vanuit leeruitkomsten Bij het ontwerp van de toetsing...