Toetsing in het hoger onderwijs is een actueel thema. Er wordt veel over geschreven, maar er leven ook veel vragen. Is de toets een goede toets?  Bereik ik met de toets het gewenste leereffect? In hoeverre past de toets in het toetsprogramma? Op deze website kun je als docent meer informatie vinden over toetsing. Lees verder…

Leren en toetsen

Leren en toetsen

Berber Visser is ruim 10 jaar onderwijskundige en al geruime tijd betrokken bij diverse opleidingen binnen de Hogeschool Utrecht. In deze blog schrijft zij over het leren van toetsen. Leren van Toetsen De terminologie assessment for learning (AFL) en assessment as learning (AAL) zijn allang niet meer onbekend. Toch zie ik om me heen opleidingen die zich niet realiseren dat het bewerkstelligen van AFL of AAL meer is dan alleen iets aanpassen in de toetsing. Het effect van feedback Af en toe vragen docenten...

Low stakes, medium stakes en high stakes beoordelingen bij Diergeneeskunde

Low stakes, medium stakes en high stakes beoordelingen bij Diergeneeskunde

Openbaar interview programmatisch toetsen Liesbeth Baartman, Hogeschool Utrecht, Lectoraat Beroepsonderwijs Samen met Tamara van Schilt (HAN) en Cees van der Vleuten (Universiteit Maastricht) ben ik, (Liesbeth Baartman, HU) bezig met het samenstellen van een boek met praktijkvoorbeelden van opleidingen in het hoger...

Verbeter samen het toetsprogramma: KIT 2.0!

Verbeter samen het toetsprogramma: KIT 2.0!

Het KwaliteitsInstrument voor Toetsprogramma's, KIT, is gereviseerd. Docententeams kunnen nu op een website aan de slag om hun toetsprogramma onder de loep te nemen en verbeteracties met elkaar vorm te geven. Binnen het lectoraat Beroepsonderwijs van het Kenniscentrum Leren en Innoveren...

HU?! Assessments?!

HU?! Assessments?!

Door Wendy Peeters In mijn rol als coördinator BKE/SKE kom ik op veel plekken op de HU om te praten over toetsing en toetskwaliteit. Daarbij klinkt de laatste tijd steeds vaker de roep om ondersteuning bij het inrichten en uitvoeren van...

Symposium Leren van Toetsen op 7 juni

Symposium Leren van Toetsen op 7 juni

Door Liesbeth Baartman Op vrijdag 7 juni organiseert het Platform Leren van Toetsen haar  jaarlijkse symposium! Dit jaar bij Fontys Hogescholen. Op het symposium kun je kiezen uit interessante workshops over toetsing, en de keynote speaker dit jaar is David Boud...

Entrustable Professional Activities (EPA’s) als basis en bouwstenen

Entrustable Professional Activities (EPA’s) als basis en bouwstenen

EPA’s (Entrustable Professional Activities) zijn professionele taken of verantwoordelijkheden die stafleden toevertrouwen aan een voldoende competente professionals in opleiding. Ze worden in medische beroepen gebruikt om het competentieprofiel te operationaliseren naar herkenbare activiteiten op de werkplek. In deze blog vertelt Anne Marije Steensma over het gebruik van EPA's bij de toetsing van het praktijkleren bij de opleiding Master Physician Assistant. In een EPA komen kennis, vaardigheden en professioneel gedrag geïntegreerd aan bod. De taken of verantwoordelijkheden zijn afgebakend in tijd, observeerbaar...