Toets(r)evolutie

Toetsen is hot in het hoger onderwijs. Dit was ook te merken tijdens het symposium dat door het platform Leren van Toetsen op vrijdag 1 juni jl. werd georganiseerd op de locatie Domstad in Utrecht. In dit verslag zijn de belangrijkste thema’s voor je op een rij gezet

Waarom is toetsen hot?

Toetsen we niet te veel? Moet je alles wel toetsen noemen of is een deel dat door sommigen onder toetsen wordt geschaard niet gewoon een onderdeel van het werk van een docent: het coachen en begeleiden van studenten in hun ontwikkeling naar een startbekwame beroepsprofessional? Daarbij is toetsen een middel om te zien of de student een deel van de kennis, inzicht, vaardigheden beheerst en beschikt over de houding passende bij het beroep. Maar ook als beloningsinstrument om zicht te krijgen op waar de student staat.

Integraal en holistisch beoordelen

Tijdens het symposium zijn verschillende ontwikkelingen in ‘toetsland’ gepresenteerd en middels workshops konden deelnemers kennis maken met diverse tools. Kernbegrippen van de dag waren holistisch, beroepsonderwijs, integraliteit en de rol van de klant: de student. Met deze kernbegrippen startten de keynote sprekers het symposium. Tijdens de keynote gingen de sprekers (Liesbeth Baartman en Dominique Sluijsmans) in op instrumenten die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van alle toetsen in een opleiding integraal te kunnen beoordelen: het KIT2.0 en het nieuwe afstudeerprotocol. Daarbij benadrukten de sprekers het belang van het feit dat het beroep waarvoor wordt opgeleid weerspiegeld moet worden in de wijze waarop de toetsing in de opleiding worden ingericht. Liesbeth Baartman ging ook in op het belang van het leren en ontwikkelen in een opleiding en dat een toetsprogramma de boodschap moet afgeven: fouten maken mag (als je er maar iets van leert).

Tijdens het tweede gedeelte van de keynote benadrukten de sprekers het belang van holistisch beoordelen, zeker in beroepsonderwijs en dat kwaliteit niet zo zeer zit in validiteit en betrouwbaarheid, maar meer in transparantie, navolgbaarheid en consistentie. Holistisch beoordelen vraagt enerzijds andere competenties van betrokken actoren, maar ook andere vormen van organiseren. Bij competenties kun je denken aan inhouds- en ontwerpexpertise en bij organiseren aan duidelijk maken wie, wanneer, waarvoor verantwoordelijk is waarbij de actoren zich bewust zijn van hun rol, zich houden aan hun rol (rolvastheid) maar ook niet te veel rollen tegelijkertijd vervullen.

Aan de slag rond vijf thema’s

In twee rondes werden vervolgens diverse workshops aangeboden rondom een vijftal thema’s: studenten betrekken, formatieve strategieën, programmatisch toetsen, feedback verwerven en feedback cultuur.

Tijdens een van de workshops bij het thema feedbackcultuur (gegeven door SLO) werden ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs geschetst waarbij onder andere het veelvuldig gebruik van voorbeelden (ook van rapporten, beroepsproducten) werd aangehaald. Zeker binnen formatieve evaluatie: om als docent in dialoog met studenten te spreken over hoe het zou kunnen, wat er goed is aan het voorbeeld, maar ook wat er beter zou kunnen. Ook het samen met studenten ontwikkelen van rubrics kwam aan bod: het op die manier creëren van een gezamenlijke taal en als instrument om zelfregulerende vaardigheden aan te leren. Ook tijdens een andere workshop over feedback als instrument gegeven door een hogeschool docent ging het in de kern om de dialoog: goede feedback is niet alleen de inhoud van de boodschap, maar belangrijker: hoe komt de boodschap over bij de student, wat doet dit met het zelfbeeld van de student en vervolgens; welk gedrag laat de student zien. Ergo: is feedback wel alleen een instrument binnen ‘toetsing’ of is feedback niet veel meer een instrument in het begeleidings/coachingsproces van de student en is feedback daarmee niet een instrument dat integraal onderdeel is van het leer- en ontwikkelproces van de student?

Het proces van toetsen

De keynote  spreker in het middaggedeelte, Jan Riezebos, keek met een logistiek bril naar onderwijs en onderscheidde een viertal problemen binnen onderwijsland: ketenverliezen, variatie, mensenwerk en ondersteuning van de processen. Deze problemen staan het creëren van waarde in de weg. Bij ketenverliezen ging hij vooral in op de gebrekkige afstemming tussen eilandjes binnen een opleiding (bijvoorbeeld tussen twee jaren of tussen twee modules). Deze zorgen voor onnodige herhaling en het niet nemen van verantwoordelijkheden, waarbij ook hij benadrukte: wees je bewust van het hele proces en wat jouw rol daarin is. Bij het probleem variatie kietelde hij het publiek door te benoemen dat het onderwijssysteem gericht is op veel, mogelijk te veel variatie: we durven geen nee te zeggen. Bij autofabrikanten is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat als onderdelen niet aan bepaalde specificaties voldoen, ze niet worden toegelaten tot het productieproces. Onderwijs is mensenwerk, waarbij meerdere actoren en stakeholders een rol spelen; intern en extern. Durf daarbij keuzes te maken: welke strategische keuze voegt de meeste waarde toe. Daarbij noemde hij niet alleen het creëren van economische waarde, maar evenzeer het creëren van sociale waarden. Ten slotte ging hij in op de ondersteuning van de processen; zijn die altijd wel zo effectief en efficiënt?

Kortom, toetsing in het hoger onderwijs is volop in ontwikkeling en evolueert meer naar een evenwichtige vorm van waarderen, evalueren en beoordelen naast het klassieke toetsen, waarbij de eersten aan belang aan het toenemen zijn, getuige ook de workshops rondom formatieve strategieën, feedback en feedbackcultuur.

Het platform heeft zelf een beeldverslag van de dag gemaakt.

Melanie Bothof, supportteam onderwijsinnovatie – netwerk toetsing

Reageer