Veilig toetsen

Als we het over een goede toets hebben, dan hebben we het vaak over zaken als validiteit, betrouwbaarheid & transparantie. Goed toetsen is daarnaast ook veilig toetsen.

We begrijpen allemaal dat je de toetsvragen niet onder het kopieerapparaat moet laten liggen en dat het belangrijk is dat een surveillant goed oplet bij het afnemen van een toets zodat er niet afgekeken kan worden. Er zijn ook wat minder voor de hand liggende zaken om over na te denken als je veilig wilt toetsen.

In deze blog besteden we aandacht aan de diverse aspecten van veilig toetsen op basis van de toetscyclus.

Doelbepaling

Ga eens na voor je een toets maakt, wat er in het toetsbeleid van je opleiding staat over veiligheidsaspecten bij toetsen. Zijn er afspraken waar je je als docent aan te houden hebt over gebruik van toetsapplicaties, hergebruik van tentamenvragen, inzageregels, fraudeprotocol etc.?

Wat is de functie van de toets? Bij een toets met uitsluitend een formatieve functie zijn wellicht minder strikte veiligheidsafspraken nodig dan bij een toets met een summatieve functie. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan welke toetsapplicatie je inzet bij het afnemen van een toets. Socrative of Canvas zijn wel geschikt om studenten te laten checken of ze de stof beheersen maar niet voor het afnemen van tentamens of het inleveren van producten.

Wil je meer weten over welke applicatie je wanneer inzet? Hierover kun je meer lezen in de blog Toetsen: Canvas, Gradework of TestVision.

Constructie

Het is altijd een goed idee om een toets samen met collega’s te ontwikkelen, maar hierbij moet je wel opletten dat je de vragen veilig deelt. Dit betekent dat je ze niet moet mailen naar collega’s maar dat je ze bijvoorbeeld op een beveiligde gedeelde schijf zet of deelt via Office 365.

Volg bij het aanleveren van toetsen altijd de procedures van de toetsorganisatie, daar zijn de veiligheidsaspecten goed in verwerkt. Gebruik altijd ExamUpload of een toetsapplicatie zoals TestVision voor het delen met de toetsorganisatie of het klaarzetten van de toets.

Uitvoeren

Ook voor het inleveren van studentenwerk geldt weer dat je daarvoor het beste een toetsapplicatie kunt gebruiken.

Een vraag om in dit stadium over na te denken is in hoeverre je zeker weet dat het ingeleverde werk door de student zelf gemaakt is. Dit kan spelen bij verslagen of beroepsproducten, maar bijvoorbeeld ook bij (digitale) tentamens. Kunnen studenten bijvoorbeeld elkaars inloggegevens gebruiken? Bij in te leveren werk kun je altijd een plagiaatcheck door Ephorus vragen van studenten.

Communiceren en registreren

Bewaar oude toetsmaterialen niet langer dan nodig. Hier kun je lezen welke bewaartermijnen hiervoor zijn afgesproken. Het weggooien van oude toetsmaterialen doe je natuurlijk niet in de gewone papierbak maar in de afgesloten papierbakken. Een speciaal aandachtspunt nu we allemaal flexwerken is de locatie van de archiefruimte: toetsmaterialen moeten in een afgesloten ruimte worden opgeborgen. Dit hoeft geen aparte kamer te zijn, een degelijke kast die op slot kan volstaat ook.

Studenten hebben altijd het recht om het tentamen in te zien. Natuurlijk let je dan op dat studenten niets mee kunnen nemen en dat ze geen foto’s hebben kunnen maken. Maar heb je je ook wel eens afgevraagd of je niet te veel informatie weggeeft tijdens de inzage?

Evalueren en verbeteren

Bij deze laatste stap van de toetsyclus is met name het hergebruik van toetsvragen van belang. In principe moet iedere toets een nieuwe toets zijn en vaak in meerdere versies. Informeer bij je examencommissie wat hierover de afspraken zijn binnen jouw opleiding.

Zoals je ziet, zijn er veel verschillende aspecten waar je aan moet denken als je veilig wilt toetsen. Fraude helemaal voorkomen is waarschijnlijk onmogelijk maar als je met bovenstaande elementen rekening houdt, maken we het in elk geval een stuk lastiger om te frauderen.

Heb je naar aanleiding van deze blog  zelf nog goede ideeën, suggesties, good practices om veilig te toetsen en fraude te voorkomen, of zie je zwakke plekken in jullie toetssysteem waar je een oplossing voor zoekt, laat dan hieronder je reactie achter. Op die manier kunnen we elkaar helpen om veiliger te toetsen.

Reageer