Beoordelen

Bij summatief beoordelen geven we antwoord op de vraag of het resultaat van het leren voldoende is of niet (beoordelen van het leren). Bij formatief beoordelen gaat het om de vraag wat de student al wel goed beheerst en wat nog niet (beoordelen om te leren).

Voor het geven van een summatief oordeel maak je gebruik van een toetsmatrijs of een beoordelingsmodel. Rechts vind je een voorbeeld van een toetsmatrijs.

Bij het beoordelen van een opdracht gaat het om het resultaat. Het resultaat van een opdracht is het product zelf en de verworven competenties. Voor het goed kunnen beoordelen van het product en de verworven competenties moeten de beoordelingscriteria vooraf helder zijn. De beoordelingscriteria voor het product worden ontleend aan de beroepspraktijk en de professionele criteria die daar gehanteerd worden.

Toetsen maken en nakijken is mensenwerk! Objectief nakijken is moeilijk. Daarom is het goed om te weten welke effecten objectiviteit negatief beïnvloeden. Betrouwbaarheid is tenslotte een belangrijk aspect van toetskwaliteit

Een manier om de betrouwbaarheid te verhogen bij het beoordelen is het organiseren van een kalibreersessie.