BKE

De basiskwalificatie examinering (BKE) richt zich op het doorlopen van de toetscyclus voor een of meerdere toetsen van een onderwijseenheid. Het gaat om de niveaus toetsen en toetsitems uit de kwaliteitspiramide eigentijds toetsen en beoordelen. Bij het behalen van de certificering staat de eigen praktijksituatie centraal. De aan te tonen leeruitkomsten voor de BKE zijn:

  • Beschrijft relevante onderdelen uit het toetsbeleid voor de eigen toets;
  • Geeft aan in hoeverre de eigen toets qua niveau, inhoud en vorm past in totale toetsprogramma;
  • Kan een sterkte- en zwakte analyse maken van de stappen uit de toetscylcus: doelbepaling, constructie, uitvoeren, communiceren & registreren, evalueren & verbeteren;
  • Kan verbetermogelijkheden concluderen en onderbouwen;
  • Kan één verbeterpunt construeren voor elke stap van de toetscyclus.

Meer informatie over leerarrangementen of assessments kun je vinden op de website van het Expertisecentrum docent HBO.

Meer informatie:

Expertisecentrum docent HBO