Open vragen

Wat is het?
Bij een open vraag is het antwoord van tevoren niet exact vast te leggen, omdat deze allerlei vormen kan aannemen (Biemond, Bos-Horstink, Soeting, Sugito & Uil-Hoogerwaard, 2015). Het zijn vragen waarbij studenten zelf een antwoord moeten formuleren (Van Berkel, Bax & Joosten-ten Brinke, 2017). Bijvoorbeeld “Geef een voorbeeld van afbreuk uit je eigen ervaring”. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van casussen. De student moet de casus lezen, analyseren of interpreteren en op basis daarvan één of meer vragen beantwoorden.

Wanneer gebruik je open vragen toets?

Open vragen zijn in het bijzonder geschikt voor de hogere cognitieve vaardigheden:

  • vaststellen of studenten feitenkennis begrijpen en deze kunnen toepassen maar ook kunnen analyseren, synthetiseren en evalueren.
  • Vaststellen of studenten een verband kunnen leggen tussen theorie en praktijk.

Hoe wordt deze toets gemaakt?

Bij het maken van open vragen doorloop je een aantal stappen:

 

Stap 1: Je vult de toetsmatrijs in. Hieruit blijkt hoeveel vragen er per onderwerp ontwikkeld moeten worden en wat voor een soort vragen dit moeten zijn (kennis, begrip, toepassen of hogere cognitieve vaardigheden). Hier vind je een leeg format van een toetsmatrijs.

Stap 2: Je neemt de algemene tips  voor het ontwerpen van een toetsvraag door.

Stap 3: Je ontwikkelt de vraag, hierbij let je op een aantal criteria. Gebruik dan de checklist voor open vragen. Het is mogelijk dat je vragen ontwikkelt aan de hand van een casus. Gebruik dan de checklist voor een casustoets.

Stap 4: Vervolgens ontwikkel je een antwoordmodel. Hierin neem je op hoe een goed antwoord eruit ziet en vermeld je de scoringsregels per vraag (Biemand et al, 2015). Bij het ontwikkelen van een antwoordmodel let je op een aantal criteria. Per vraag beoordeel je  hoe een student de vraag heeft beantwoord. Deze scores tel je bij elkaar op en deze vormen samen het uiteindelijke cijfer.

Let op! Na het formuleren van het antwoordmodel is het mogelijk dat je de vraag moet aanpassen of bijstellen.

Meer informatie: 

Algemene tips ontwerpen toetsvraag

Casustoets

Checklist casustoets

Checklist open vragen

Open vragen in TestVision

Criteria ontwikkelen antwoordmodel

Criteria ontwikkelen open vragen

Essay

Lege toetsmatrijs

Voor- en nadelen gebruik open vragen

Voorbeelden open vragen

Literatuur:

Biemond, I., Bos-Horstink, M., Soeting, J., Sugito, A., & Uil-Hoogerwaard, W. (2015). Toetsontwikkeling in de praktijk. Hoe maak ik goede vragen en toetsen? Wilp: Teelen Kennismanagement B. V.

Erkens, T. (2017). Toetsen met open vragen. In Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-ten Brinke (2017) Toetsen in het hoger onderwijs (4de herziene druk, pp. 145-159). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Kloppenburg, R. (2012). Van competenties naar toetscriteria. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Molkenboer, H. (2015). Toetsen volgens de toetscyclus Deel 1. Enschede: Bureau voor Toetsen & Beoordelen.