Performance Assessment

Wat is een performance assessment?

Methoden die gebruikt worden om gedrag bij studenten uit te lokken met als doel vast te stellen in hoeverre complexe competenties zijn verworven (Straetmans, 2017). Bij een goed performance assessment werken studenten aan complexe en relevante opdrachten, waarbij ze hun voorkennis en eerder verworven vaardigheden toepassen voor het oplossen van realistische complexe problemen en bij het creëren van producten (OTEC, 2001). Een performance assessment wordt vooral mondeling uitgevoerd, maar kan ook in schriftelijke (werkstukken) vorm.

Mondelinge performance assessments zijn:

  • Proeve van bekwaamheid
  • Praktijktoets

Schriftelijke performance assessment (werkstukken) zijn:

  • Afstudeerwerkstuk
  • Project

Zie voor de voor- en nadelen van mondelinge performance assessments het hiernaast opgenomen document.

Het maken en beoordelen van een performance assessment

Een performance assessment bestaat uit een opdracht. Bij het ontwerpen van een performance assessment worden een aantal stappen genomen:
Stap 1. De opdracht wordt ontwikkeld met behulp van het toetsontwerp.
Stap 2. Het ontwikkelen van een beoordelingsformat. De criteria die worden omschreven op het beoordelingsformat moeten helder en transparant zijn voor studenten, het moet duidelijk zijn waarop studenten worden beoordeeld. Deze criteria geven houvast voor zowel student als docent (Straetmans, 2017).
Stap 3. Bekijk de checklist voor performance assessments en stel de opdracht of het beoordelingsformat eventueel bij.

Meer informatie:

Checklist performance assessment

Proeve van bekwaamheid gesprek

Project

Portfoliogesprek

Voor- en nadelen mondelinge performance assessments

Literatuur:

De Bie, D., & De Kleijn, J. (2001). Wat gaan we doen? Het construeren en beoordelen van opdrachten. Houten: Bohn Stafleu en Loghum.

Groen, M. (2011). Reflecteren: de basis. Op weg naar bewust en bekwaam handelen (2de druk). Groningen/Houten: Wolters Noordhoff.

Nitko, A. J., & Brookhart, S. M. (2011). Educational assessment of students. Boston: Pearson.

OTEC. (2001). Inzet van Assessment: Waarom, wat, hoe, wanneer en door wie? Heerlen: Open Universiteit

Sinke, G.  (2015). Aan de slag met assessments. Toetsen en beoordelen in een competentiegerichte leeromgeving. Nuenen: OAB Dekkers.

Straetmans, T. (2017) Toetsen met performance assessment methodieken. In Van Berkel, H.,  Bax, A. & Joosten-ten Brinke, D., Toetsen in het hoger onderwijs (4de herziene druk, pp.187-199) Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Van Halem, N., De Leeuw, H., & Stuut, T. (2009). Proeven van bekwaamheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.