delen

Dag 4 – aanscherpen probe

Vandaag zijn we in Utrecht aan de slag gegaan met het verbeteren van onze probe. We hebben een nieuwe visualisatie van ons toekomstbeeld, hierdoor hebben we nieuwe inzichten weten te krijgen. Vooral de impact van het toekomstbeeld op sociaal vlak speelde een belangrijke rol, vragen als “waarom zou ik interesse hebben in een gesprek als ik al weet wat de interesses e.d. zijn van iemand anders”. Zijn voorbeeld van waar we het over hebben gehad.

 • Inzicht 1
  Als in de toekomst alle informatie transparant en gedeeld wordt vinden de mensen dat vreselijk omdat ze het een schending van privacy vinden. Ze zijn bang voor misbruik en om uitgesloten te worden.
 • Inzicht 2
  Alleen de mensen die vaardig genoeg zijn om die informatie te kunnen verwerken profiteren er het meest van.
 • Inzicht 3
  Men heeft geen behoefte om te veel informatie over anderen tot hun beschikking te hebben, waar ze niets mee kunnen.
 • Inzicht 4
  Zodra informatie wordt gegeven die een behoefte laat zien of kan vervullen dat is men er positief over.
 • Inzicht 5
  De grens van het delen van informatie lag voornamelijk bij het persoonlijke aspect. Men vond dat anderen geen recht hebben om geheimen te weten. Mensen willen zelf de controle houden over wat zij delen en met welke mensen anders vinden zij het een schending van privacy.
 • Inzicht 6
  De grenzen liggen bij het sociale aspect. Men zag een nadeel aan de mogelijkheid dat niemand meer gesprekken met elkaar aangaan omdat alle informatie dan al beschikbaar is. De nieuwsgierigheid om informatie te weten te komen gaat daarmee verloren.
 • Inzicht 7
  Het delen van informatie zorgt voor verbinding omdat je mensen makkelijker kunt aanspreken bij gemeenschappelijke interesses.
 • Inzicht 8
  Als mensen niks te verbergen hebben willen zij hun informatie wel delen.
 • Inzicht 9
  Voor de meeste respondenten was sociaal contact, dus het delen van gezelligheid de belangrijkste reden om in de stad te gaan wonen.
 • Inzicht 10
  Voor het wonen in de stad speelt vooral bij jongeren veiligheid geen grote rol. Ze voelen zich snel veilig omdat ze zichzelf kunnen verdedigen en omdat ze steun vinden van vrienden. Ze vinden het wel belangrijk om te weten of personen waar ze mee te maken kunnen krijgen mogelijk een criminele achtergrond hebben. Zo verwachten zij deze persoon onbewust anders te behandelen door hier rekening mee te houden of zelfs deze persoon in de gaten te houden. Ook voelen ze zich verantwoordelijk voor hun huisgenoten en vrienden.
 • Inzicht 11
  Als instanties die men vertrouwt, zoals een woning coöperatie, vertrouwelijke informatie nodig hebben voor een aanvaardbaar doel, wordt die informatie sneller gegeven dan aan mensen waarvan men niet weet wat ze met de informatie doen.
 • Inzicht 12
  Wanneer informatie zoals een strafblad beschikbaar is voor iedereen wordt gedacht dat men meer in hokjes zal gaan denken. De negatieve informatie wordt dan snel overbelicht. Mensen vertrouwen de mensen met een strafblad minder.
 • Inzicht 13
  De stad wordt voor sommige mensen socialer als alle informatie beschikbaar wordt, want als interesses matchen spreken mensen elkaar eerder aan. Als mensen die informatie niet hebben, gaan ze er ook niet over praten.
 • Inzicht 14
  Informatie Als de stad leuk genoeg is dan wegen de nadelen op tegen de voordelen van het delen van informatie. Wanneer er geen keuze is: meer voordelen dan nadelen want de stad blijft wel leuk (voordelen wegen zwaarder dan de nadelen)
 • Inzicht 15
  Men wil niet alles over iedereen weten omdat men dan geneigd is om zich druk te maken over andere mensen. Dat zorgt voor onnodig veel zorgen.
 • Inzicht 16
  Als de stad genoeg voordelen heeft ten opzichte van het platte land dan wegen die op tegen de nadelen van het delen van informatie. Dus wanneer er geen keuze wordt gegeven om informatie te delen zijn er mensen die dan nog in de stad willen wonen.

Ook zijn we aan de slag geweest met het maken van een verbeterde versie van onze probe, deze hebben we uitgewerkt in hout. De onderdelen liggen vannacht te drogen in de werkplaats en morgen kunnen we deze nog afmaken in de ochtend. Hieronder foto van ons proces.

Dag4-probe