Conferentie

Security

Conferentie ‘Veilig Informatie Delen: Privacy en informatieveiligheid in het onderwijs en het publiek domein’

Het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid signaleert dat er sinds het ingaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) grote vragen ontstaan bij professionals in het onderwijs en het sociaal domein over het gebruiken en delen van persoonsgegevens. In sommige organisaties wordt overgegaan tot het tijdelijk verminderen of zelfs stopzetten van de uitwisseling van persoonsgegevens. Dit maakt samenwerking binnen organisaties en met andere organisaties lastiger en is meestal ook niet nodig op basis van de AVG.

Het doel van de conferentie was om middels kennisuitwisseling bij te dragen aan het ideaal van correcte én praktische omgang met persoonsgegevens in het onderwijs en het sociaal domein. Lezingen en workshops hielpen professionals meer helderheid te krijgen over belangrijke vraagstukken rondom het werken met persoonsgegevens, in zowel de eigen organisatie als in de samenwerking met andere professionals.

Wat was er te doen

Tijdens de conferentie hebben er verschillende workshops plaatsgevonden, die zich richtten op drie verschillende werkvelden. Zo zijn waren workshops voor professionals uit het onderwijs en onderzoek. Daarnaast werd er gekeken naar het gemeente- en wijkniveau, waarbij lokale PGA-aanpak en dataverwerking binnen wijkteams centraal stonden. Ten slotte werd gesproken over het regionale niveau, waarbij aandacht werd besteed aan het uitwisselen van gegevens door en met veiligheidsregio’s en veiligheidshuizen.

Initiatiefnemers

De conferentie is tot stand gekomen vanuit het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid (KSV), onderdeel van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. De missie van het kenniscentrum is om te werken aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving. Het lectoraat KSV richt zich op het helpen verbeteren hoe in Nederland aan veiligheid wordt gewerkt.

Datum en locatie

De conferentie heeft plaatsgevonden op vrijdag 17 mei 2019 in Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Programma

Terugblik

 

Chatham House Rule

Om op de conferentie vrijelijk met elkaar te kunnen spreken en elkaar te beschermen hielden we ons aan de Chatham House Rule.

Lees hier meer over deze afspraak.